Religion

Faget beskæftiger sig med verdensreligionerne på et religionsvidenskabeligt grundlag ud fra et åbent og neutralt synspunkt. Der er fokus på, at kursisterne opnår viden om og forståelse af religion og religiøse fænomener samt om religioners betydning for det enkelte menneske, grupper og samfund.

Der skabes indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner og mellem religionerne.

Kristendom og islam er obligatoriske religioner, mens der inddrages 1-2 andre religioner eller religionsfaglige emner.

Religion med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage religion på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Religion kan tages på følgende niveauer

 • Religion B (hf)

  I religion B lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom, islam og hinduisme eller buddhisme, og du får indblik i, hvilken indflydelse de i tidens løb har haft på samfund, kultur og menneske.

  Du lærer religiøse fænomener som fx myte, ritual og kult at kende og kommer til at gennemgå og analysere forskellige tekster fra Gammel og Ny Testamente, Koranen og tekster om buddhisme/hinduisme ud fra et globalt perspektiv.

  Religion B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage religion B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om religion B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Religion C (hf)

  I religion C lærer du om islam, kristendom og en tredje religion og får en forståelse af deres betydning for og påvirkning af samfund, kultur og menneske.

  Du får styr på religiøse fænomener som fx myte, ritual og kult og skal som en del af forløbet lave en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne.

  Du kommer til at gennemgå centrale tekster fra Gammel og Ny Testamente, Koranen samt nutidige tekster ud fra et europæisk perspektiv og med det religionsfaglige ordforråd, som du også får opbygget.

  Religion C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage religion C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om religion C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan