Studie- og ordensregler

For at sikre, at alle kursister, medarbejdere og gæster på VUC Syd trives og får de bedst mulige rammer for at lære og undervise, har vi en række regler, som vi alle følger på VUC Syd.

Ordensreglerne er udarbejdet af kursister og medarbejdere på VUC Syd.
Studiereglerne er fastsat af Undervisningsministeriet.

Reglerne gælder både i forbindelse undervisning på og uden for skolen, men også i din fritid, hvis din adfærd har en negativ indflydelse på orden og socialt samvær på VUC Syd.

ORDENSREGLER

Se reglerne her - klik på hvert enkelt emne for at læse mere.

 • Trivsel og kommunikation

  Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.

  Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).

  Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.

  I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

 • Vi passer godt på tingene...

  Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i kantinen etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

 • Rygning, alkohol og stoffer

  Tobaksfri skole

  Der er tobaksfri skoletid på hele VUC Syd. Tobaksfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Det gælder også for snus og e-cigaretter. 

  Alkohol

  • Du må ikke indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på eller udenfor VUC Syds afdelinger. Du må for eksempel ikke forlade VUC Syd i pauserne for at drikke alkohol
  • Vi forventer, at du møder op til undervisning i ædru tilstand.
  • Til fester eller eftermiddagscafé på VUC Syd må du indtage alkohol i afstemte mængder; men altid under ansvar for egen adfærd. Hvis du bliver stærkt beruset forbeholder vi os retten til at bortvise dig fra arrangementet.


  Illegale stoffer

  • Nul-tolerance
  • Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af nogen former for illegale stoffer i undervisningstiden eller under andre aktiviteter i VUC Syds regi; for eksempel på studieture, ekskursioner eller til fester.


  Konsekvenser

  • Hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden, kan du uden yderligere grund sendes hjem af undervisere og øvrigt personale
  • Forbrug eller besiddelse af stoffer i forbindelse med undervisning eller andre aktiviteter kan føre til bortvisning og politianmeldelse
  • Salg af stoffer i VUC Syds regi vil som hovedregel føre til bortvisning og politianmeldelse
  • Vi forbeholder os retten til, i samarbejde med politiet, at foretage uanmeldte undersøgelser, hvis der er begrundet mistanke om besiddelse af illegale rusmidler på VUC Syd.

  Få hjælp

  Vi tilbyder hjælp, hvis du har problemer med misbrug af rusmidler. Du kan trygt henvende dig til dine undervisere, mentorer eller vejledere, der naturligvis har tavshedspligt. De vil sætte gang i en proces, som skal sikre, at du får hjælp til at komme i gang med de offentlige tilbud der findes i forbindelse med misbrug.

 • Brug af it-udstyr/telefon og internet

  Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.

  Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.

  Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

 • Religion og politiske holdninger

  Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

 • Brud på reglerne

  Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:

  • Samtale med uddannelsesleder:
   Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.
  • Skriftlig advarsel:
   Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.
  • Udelukkelse:
   Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.

 

 

Studieregler

Studerende på VUC Syd kommer selvfølgelig til timerne og deltager aktivt i undervisningen.
Hvis du ikke lever op til kravene om studieaktivitet, kan det få betydning for din SU, hvis du er berettiget til denne.

Derfor er det vigtigt, at du kender kravene, uanset om du modtager undervisning på en af vores afdelinger eller er fjernkursist.

 • Studieaktivitet for kursister og elever på hf, AVU, FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

  For at være studieaktiv i undervisningen er det dit ansvar, at du:

  • deltager aktivt i undervisningen, og følger din arbejdsplan i hvert fag.
  • afleverer dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.
  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.
  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.
  • giver besked i ludusweb, hvis du er fraværende pga. sygdom
  • deltager i eksaminer.

  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du møder til undervisningen, er aktiv og afleverer opgaver i de fag, du er tilmeldt.

  Har du svært ved at følge dine fag, så kontakt din underviser. Du kan også søge hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.

  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.

  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 

  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.

  Hvis du bliver syg

  Hvis du ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web. Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.

  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona

  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

  For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:

  • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.
  • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.
  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.
  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.
  • deltager i eksaminer.
  • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).
  • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)

  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.

  Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.

  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.

  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 

  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.

  Hvis du bliver syg

  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.

  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona

  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.

  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Klagemuligheder

  Du kan klage over skriftlige advarsler og afgørelse omkring studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.

  Se VUC Syds klagevejledning