Studie- og ordensregler

For at sikre, at alle kursister, medarbejdere og gæster på VUC Syd trives og får de bedst mulige rammer for at lære og undervise, har vi en række regler, som vi alle følger på VUC Syd.

Ordensreglerne er udarbejdet af kursister og medarbejdere på VUC Syd.
Studiereglerne er fastsat af Undervisningsministeriet.

Reglerne gælder både i forbindelse undervisning på og uden for skolen, men også i din fritid, hvis din adfærd har en negativ indflydelse på orden og socialt samvær på VUC Syd.

ORDENSREGLER

Se reglerne her - klik på hvert enkelt emne for at læse mere.

 • Trivsel og kommunikation

  Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.


  Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).


  Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.


  I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

 • Vi passer godt på huset

  Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i Kulturcafé etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

 • Rygning, alkohol og stoffer

  Rygning foregår udelukkende i rygezonerne udenfor. Dette gælder også e-cigaretter - og alle rygere sørger naturligvis for, at skodderne smides i askebægeret og ikke lander på jorden.


  Det er ikke tilladt at møde påvirket frem eller indtage stoffer/alkohol på VUC Syd og ved undervisning uden for skolen. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 • Brug af iPad/telefon og internet

  Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.


  Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.


  Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

 • Religion og politiske holdninger

  Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

 • Brud på reglerne

  Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:  • Samtale med uddannelsesleder:
   Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.

  • Skriftlig advarsel:
   Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.

  • Udelukkelse:
   Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.

 

 

Studieregler

Studerende på VUC Syd kommer selvfølgelig til timerne og deltager aktivt i undervisningen.
Hvis du ikke lever op til kravene om studieaktivitet, kan det få betydning for din SU, hvis du er berettiget til denne.

Derfor er det vigtigt, at du kender kravene, uanset om du modtager undervisning på en af vores afdelinger eller er fjernkursist.

 • Studieaktivitet for kursister på VUC Syd

  Er du kursist på en af vores afdelinger (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg eller Tønder), indebærer reglerne, at du:  • har et fremmøde til undervisningen på mindst 85%

  • er aktiv i undervisningen

  • afleverer alle stillede opgaver

  • deltager aktivt i interne prøver og praktiske kurser

  • er tilmeldt eksamen og går op til eksamen.


  Hver måned vurderes din studieaktivitet for hvert fag, du går til.


  Din status i MitVUC vil være grøn, hvis du opfylder ovennævnte kriterier,


  Din status i MitVUC bliver gul, hvis du har et fremmøde mellem 70 og 84%.


  Din status bliver rød, hvis du har gul status i et fag en måned og i den efterfølgende måned fortsat kun har et fremmøde mellem 70 og 84%.


  Din status i MitVUC bliver også rød, hvis du har et fremmøde, der er mindre end 70%, ikke afleverer stillede opgaver, framelder dig eksamen eller ikke går til eksamen i et eller flere fag.


  Du bliver automatisk meldt ud af holdet, hvis du i et fag - i to på hinanden følgende måneder har rød status.


  Du bliver meldt ud af holdet, hvis du har et fremmøde på mellem 70 og 84% i fire på hinanden følgende måneder.


  Hvis du udmeldes pga. manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt ved næste semesterstart.

 • Studieaktivitet for fjernkursister

  Er du fjernkursist, skal du naturligvis også være studieaktiv. Det indebærer, at du:  • hver måned afleverer minimum 85% af alle opgaver, som følger af din arbejdsplan

  • er tilmeldt eksamen og går op til eksamen.


  Hver måned vurderes din studieaktivitet for hvert fag, du går til.


  Din status i MitVUC vil være grøn, hvis du opfylder ovennævnte kriterier,


  Din status i MitVUC bliver gul, hvis du har en opgaveaflevering mellem 70 og 84%.


  Din status i MitVUC bliver rød, hvis du har en opgaveaflevering, der er mindre end 70%, framelder dig eksamen eller ikke går til eksamen i et eller flere fag.


  Din status i MitVUC bliver også rød, hvis du i et fag har gul status en måned og i den efterfølgende måned fortsat kun har en opgaveaflevering mellem 70 og 84%.


  Du bliver meldt ud af holdet, hvis opgaveaflevering er mellem 70 og 84% i fire på hinanden følgende måneder.


  Du bliver også automatisk meldt ud af holdet, hvis du har rød status i et fag - i to på hinanden følgende måneder.


  Hvis du udmeldes pga. manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt ved næste semesterstart.


  Er du avu-kursist på fjernundervisning, foregår minimum 20% af undervisningen som samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer. Du aftaler tilrettelæggelsen heraf sammen med din lærer.

 • Studieaktivitetsregler for kursister på Læs-e

  Er du Læs-e kursist, skal du være online og arbejde med Læs-e materiale i mindst fem timer om måneden for at blive betragtet som studieaktiv.

 • Hvis du ikke er studieaktiv eller bliver syg

  Du får en skriftlig advarsel med information om mulige konsekvenser, såfremt du ikke er studieaktiv.


  Hvis du i et fag og i to på hinanden følgende måneder har rød status, bliver du meldt ud af holdet. Dette har indflydelse på, om du er berettiget til at modtage SU.


  Hvis du er syg i mere end 14 dage, anmoder VUC Syd dig om en lægeerklæring eller en anden lægelig skrivelse som dokumentation for en fritagelse i forbindelse med sygdom. Du skal selv betale for lægeerklæringen eller den lægelige skrivelse.

 • SU-berettigelse

  Er du kursist på SU, skal du som minimum have 23 timer om ugen og være studieaktiv i samtlige fag. Rød status i et eller flere fag i en måned, udløser automatisk en SU-advarsel.


  Har du eget hjemmeboende barn under syv år, skal du dog kun have 17 timer ugentligt.


  Du kan læse mere om SU-reglerne på linket her eller kontakte VUC Syds vejledere, hvis du har spørgsmål om SU.

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.


  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Klagemuligheder

  Du kan klage over skriftlige advarsler og afgørelse omkring studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.


  Se VUC Syds klagevejledning