Studie- og ordensregler

For at sikre, at alle kursister, medarbejdere og gæster på VUC Syd trives og får de bedst mulige rammer for at lære og undervise, har vi en række regler, som vi alle følger på VUC Syd.

Ordensreglerne er udarbejdet af kursister og medarbejdere på VUC Syd.
Studiereglerne er fastsat af Undervisningsministeriet.

Reglerne gælder både i forbindelse undervisning på og uden for skolen, men også i din fritid, hvis din adfærd har en negativ indflydelse på orden og socialt samvær på VUC Syd.

ORDENSREGLER

Se reglerne her - klik på hvert enkelt emne for at læse mere.

 • Trivsel og kommunikation

  Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.


  Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).


  Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.


  I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

 • Vi passer godt på huset

  Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i Kulturcafé etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

 • Rygning, alkohol og stoffer

  Rygning foregår udelukkende i rygezonerne udenfor. Dette gælder også e-cigaretter - og alle rygere sørger naturligvis for, at skodderne smides i askebægeret og ikke lander på jorden.


  Det er ikke tilladt at møde påvirket frem eller indtage stoffer/alkohol på VUC Syd og ved undervisning uden for skolen. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 • Brug af it-udstyr/telefon og internet

  Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.


  Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.


  Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

 • Religion og politiske holdninger

  Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

 • Brud på reglerne

  Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:  • Samtale med uddannelsesleder:
   Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.

  • Skriftlig advarsel:
   Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.

  • Udelukkelse:
   Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.

 

 

Studieregler

Studerende på VUC Syd kommer selvfølgelig til timerne og deltager aktivt i undervisningen.
Hvis du ikke lever op til kravene om studieaktivitet, kan det få betydning for din SU, hvis du er berettiget til denne.

Derfor er det vigtigt, at du kender kravene, uanset om du modtager undervisning på en af vores afdelinger eller er fjernkursist.

 • Studieaktivitet for kursister og elever på VUC Syd

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst. Vores lærere, vejledere og mentorer står klar til at hjælpe dig bedst muligt. Til gengæld forventer vi, at du også tager din uddannelse seriøst.


  Det betyder, at du skal være studieaktiv, når du går på VUC Syd. Studieaktiv betyder, at du:  • møder til tiden 

  • deltager aktivt i undervisningen og er forberedt

  • afleverer dine opgaver til tiden

  • går til prøver og eksamen


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Det kan få betydning for din ret til SU.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver. Det er dit ansvar at være studieaktiv. Hvis vi oplever, at din studieaktivitet falder, indkalder dig til en samtale.


  På samme måde er det vigtigt, at du kontakter dine lærere, hvis du er forhindret i at komme eller aflevere dine opgaver. Så kan de nemlig hjælpe med at lægge en plan for, hvordan du kan forblive studieaktiv. Du kan også få hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


  Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at din studieaktivitet falder, f.eks. sygdom. Hvis du er er fraværende i længere tid, kan vi bede dig om en lægeerklæring. Du vil selv skulle betale for lægeerklæringen.


  Hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan det betyde, at du bliver udmeldt af din uddannelse, og at du mister retten til SU. Hvis du bliver udmeldt på grund af manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt igen til næste studiestart.


  Hvis du har spørgsmål til fravær eller studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lærer eller vejledningen. 

 • Studieaktivitet for fjernkursister

  På VUC.nu tager vi din uddannelse seriøst. Vores lærere, vejledere og mentorer står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


  Til gengæld forventer vi, at du også tager din uddannelse seriøst.


  Det betyder, at du skal være studieaktiv, når du går på fjernundervisning ved VUC.nu. Studieaktiv betyder, at du:  • afleverer dine opgaver til tiden

  • er i løbende kontakt med dine lærere

  • går til prøver og eksamen

  • særligt for hf: det er obligatorisk at deltage i laboratorieweekender, hvis du tager fag som idræt, fysik, biologi, geografi og kemi

  • særligt for avu: minimum 20% af hvert fags undervisningstid skal foregå på fjernundervisningsværkstedet på VUC Syd i Haderslev


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Det kan også få betydning for din ret til SU.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver. Det er dit ansvar at være studieaktiv. Hvis vi oplever, at din studieaktivitet falder (at du f.eks. ikke får afleveret dine opgaver til tiden), indkalder dig til en samtale.


  På samme måde er det vigtigt, at du kontakter dine lærere, hvis du i en periode er forhindret i at følge fjernundervisningen eller aflevere dine opgaver. Så kan de nemlig hjælpe med at lægge en plan for, hvordan du kan forblive studieaktiv. Du kan også få hjælp fra vores mentorer: link


  Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at du ikke får afleveret en opgave eller ikke får kontaktet dine undervisere. Det kan f.eks. være sygdom. Hvis du er fraværende i længere tid, kan vi bede dig om en lægeerklæring. Du skal i så fald selv betale for lægeerklæringen.


  Hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan det betyde, at du bliver udmeldt af din uddannelse, og at du mister retten til SU. Hvis du bliver udmeldt på grund af manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt igen til næste studiestart.


  Hvis du har spørgsmål til fravær eller studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lærer eller vejledningen.

 • SU-berettigelse

  Er du kursist på SU, skal du som minimum have 23 timer om ugen og være studieaktiv.


  Har du eget hjemmeboende barn under syv år, skal du dog kun have 17 timer ugentligt.


  Du kan læse mere om SU-reglerne på linket her eller kontakte VUC Syds vejledere, hvis du har spørgsmål om SU. Du kan i hverdagene også fange dem på chatten her på hjemmesiden.

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.


  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Klagemuligheder

  Du kan klage over skriftlige advarsler og afgørelse omkring studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.


  Se VUC Syds klagevejledning