Kvalitet og evaluering

På VUC Syd arbejder vi systematisk med at sikre høj kvalitet i vores uddannelser og undervisning. Både af hensyn til den fortsatte udvikling af vores tilbud og til lovgivningen.

Vores kvalitetsstyringssystem tager udgangspunkt i strategiplanerne "Ny start for VUC Syd" (2019) og "På vej" (2020), som der løbende evalueres på. Du kan læse vores selvevaluering for skoleåret 2022/23 og opfølgningsplan for 2023/24 her: Selvevaluering.

Du kan på følgende sider læse mere om uddannelsestal og statistik på uddannelser på VUC Syd, få resultaterne fra de seneste trivselsundersøgelser blandt medarbejdere og kursister samt følge udviklingen gennem vores årsrapporter.