Kvalitet og evaluering

fremtiden er din

På VUC Syd arbejder vi systematisk med at sikre høj kvalitet i vores uddannelser og undervisning. Både af hensyn til den fortsatte udvikling af vores tilbud og til lovgivningen.


Du kan læse mere om VUC Syds trivselsundersøgelser, se vores nøgletal og følge udviklingen gennem vores årsrapporter.

Her kan du ligeledes læse den påtænkte afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der i efteråret og vinteren 2017/18 gennemgik en række procedurer hos VUC Syd. Den påtænkte afgørelse modtog VUC Syd 29. januar 2018 - den vil således blive opdateret efter høringsperiodens ophør.