Professionel kapital

VUC Syd har i 2017 grundlæggende revideret sin tilgang til arbejdet med trivsel. Samarbejdsudvalget har besluttet fremover at bruge GLs model for professionel kapital som ramme for arbejdet med psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Arbejdet med professionel kapital indgår i VUC Syds plan for at styrke løfteevnen, højne trivslen, samt sænke personaleomsætningen og sygefraværet.

Den seneste blev gennemført i februar/marts 2022 og kan findes her:

2022 - Professionel kapital

Tidligere trivselsundersøgelser for ansatte ved VUC Syd:

2020 - Professionel kapital

2018 - professionel kapital

Kursisttrivsel

VUC Syd gennemfører jævnligt undervisningsmiljøvurderinger. De seneste finder du her:

I forlængelse af gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. januar 2017, skal VUC Syd derudover på hf-området hvert år gennemføre en trivselsundersøgelse for elever på den to-årige hf. Du kan se de seneste resultater her: