Professionel kapital

VUC Syd har i 2017 grundlæggende revideret sin tilgang til arbejdet med trivsel. Samarbejdsudvalget har besluttet fremover at bruge GLs model for professionel kapital som ramme for arbejdet med psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Arbejdet med professionel kapital indgår i VUC Syds plan for at styrke løfteevnen, højne trivslen, samt sænke personaleomsætningen og sygefraværet under overskriften “Danmarks Bedste VUC”.

Den første undersøgelse af professionel kapital på VUC Syd blev gennemført i marts 2018. Undersøgelsen afdækkede en række forhold, som Samarbejdsudvalget har drøftet.

På baggrund af blandt andet resultaterne fra undersøgelsen af professionel kapital har VUC Syd taget en række initiativer, herunder:

  • besluttet at revidere sin hidtidige arbejdstidsaftale, afskaffe fuld tilstedeværelse samt ændre normperioden med virkning fra næste skoleår
  • styrket det pædagogiske arbejde med etablering af et ‘pædagogisk råds udvalg’
  • reorganiseret VUC Syd med henblik på at styrke tværgående samarbejde og uddelegere mere beslutningskomptence til personalelederne
  • styrket arbejdsmiljøindsatsen, herunder bl.a. igangsat målrettede initiativer til at modgå vold og trusler om vold på og udenfor arbejdspladsen

Link til rapporterne:

Tidligere trivselsundersøgelser:

Kursisttrivsel

VUC Syd skal minimum hvert tredje år gennemføre en undervisningsmiljøvurdering.
I forlængelse af gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. januar 2017, skal VUC Syd derudover på hf-området hvert år gennemføre en trivselsundersøgelse. Den næste undervisningsmiljøvurdering samt hf trivselsundersøgelse vil blive gennemført, så snart det nye undersøgelsesdesign fra Undervisningsministeriet foreligger.


Tidligere Undervisningsmiljøvurderinger