Opkvalificering af dine medarbejdere

På VUC Syd kan vi styrke dine medarbejderes kompetencer. Vi er specialister i at lave fleksible undervisningsforløb målrettet virksomhedens og medarbejderens behov.


Dine medarbejdere kan få styrket deres læse- og regneevner eller tage et eller flere fag på hf-niveau. Alt sammen som virtuel undervisning, hvor de arbejder hjemmefra på deres computer og løbende har kontakt til deres lærere på mail, chat, Teams og lignende.


Du kan søge om løntabsrefusion efter gældende regler for de medarbejdere, som tager et forløb på VUC Syd. Læs mere på SVU.dk.


Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 24852218 eller tve@vucsyd.dk og hør mere om mulighederne for uddannelse af dine medarbejdere og løntabsrefusion.


Du kan også læse mere om de forskellige uddannelsesmuligheder nedenfor.

Info om uddannelsesmulighederne

Klik på de enkelte punkter og få mere at vide

 • Har dine medarbejdere svært ved at læse og skrive? - OBU

  Godt 400.000 borgere i Danmark lider af en form for læse- eller skrivevanskelighed. Med et gratis forløb på VUC Syd kan de ansatte styrke deres læseevner og få styr på de digitale hjælpemidler, så de i langt højere grad vil være i stand til hurtigt at forstå skriftlige instrukser og kommunikere med kolleger på skrift.

  Inden start på et uddannelsesforløb skal de ansatte screenes, så de får det rette tilbud. Screeningen står VUC Syd for, og den er gratis. Alt efter resultat tilbydes de et forløb på forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU). Begge tilbud er gratis, og du kan som arbejdsgiver søge løntabsrefusion. Det kan du læse mere om på SVU.dk.

  Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

 • Opkvalificering i dansk, matematik, engelsk og it - FVU

  Mangler de ansatte kompetencer i dansk og matematik, engelsk og it, så kan et forløb i forberedende voksenundervisning (FVU) være det rette for dem.

  Inden start på FVU bliver medarbejderen screenet, så vedkommende starter på et passende niveau.

  Kursus og materialer er gratis. 

  Du er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

  Vi tilbyder følgende FVU-forløb:

  I FVU dansk underviser vi de ansatte i læse- og staveteknikker, grammatik og skriftligt. De bliver bedre til at læse, stave, skrive og formulere sig, så de på egen hånd hurtigere og bedre kan forstå skriftlig kommunikation i virksomheden, for eksempelvis faglige instruktioner, skemaer med mere. 

  I FVU matematik får de ansatte undervisning i talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber. De bliver bedre til at lære, regne, forstå og vurdere, så de får en bedre forståelse for manualer, instruktioner og vurdering af talmateriale. Det gør dem kort sagt bedre til at regne og udføre konkrete jobfunktioner og opgaver i hverdagen.

  I FVU digital styrker vi de ansattes basale færdigheder med anvendelsen af digitale værktøjer, medier og ressourcer i løsningen af de praktiske opgaver i den pågældende branche. Derudover udvikler vi deres digitale dømmekraft, digitale dannelse og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed.

  I FVU engelsk forbedrer vi de ansattes basale færdigheder i engelsk i relation til deres konkrete jobfunktion og med fokus på særligt branche-sprogligt kendskab. Undervisningen og materialet er tilrettelagt, så de er relevante i forhold til jobbet og de konkrete funktioner på din virksomhed.

  FVU start er et tilbud for tosprogede, der allerede kan noget dansk, men som behøver en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU læsning eller FVU matematik.

  Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

 • Vurdering af de ansattes kompetencer - individuel kompetencevurdering IKV

  En individuel kompetencevurdering (IKV) er en af mulighederne for at afdække de ansattes behov for uddannelse og kompetenceløft. Vurderingen er gratis og foretages af VUC Syd. Den afdækker den enkelte persons samlede kvalifikationer - ikke kun det, som man har eksamensbeviser på, men også det man har samlet sammen af lærdom i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse (eksempelvis højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde og lignende). 

  Vurderingsforløbet varer fra fire til 30 timer og kan laves på almene og gymnasiale fag.

  Medarbejderen skal dokumentere tidligere uddannelser, kurser, frivilligt arbejde og lignende. 

  Læs mere om individuel kompetencevurdering her.

 • Undervisning på 9./10.-klasses niveau - avu

  Er det lang tid siden, at de ufaglærte ansatte forlod grundskolen, så kan et forløb på almen voksenuddannelse (avu) være det rette for dem. VUC Syd kan give dem et fagligt løft i fagene dansk, dansk som andetsprog, matematik, tysk, engelsk, psykologi, it, samarbejde og kommunikation. 

  Du kan se listen over de fag, som VUC Syd udbyder, her: Avu-fag.

  Avu-fag koster enten 140 kr. eller 1380 kr. pr. fag (afhænger af valgte fag og din uddannelsesbaggrund - se aktuelle priser her). Det er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

  Du kan som arbejdsgiver søge løntabsrefusion. 

  Kontakt gerne uddannelsesleder Thierry Tramoni på 73613224 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

 • Fag på gymnasialt niveau - hf

  Hf enkeltfag er fag på gymnasialt niveau, hvilket omfatter niveauerne C til A. Hf enkeltfag kan komme på tale, hvis de ansatte har bestået grundskolen og er klar til at blive endnu bedre til fag som sprog, økonomi eller naturvidenskab. Du kan se listen over de fag, som VUC Syd udbyder, her: Hf-fag på VUC Syd

  Hf enkeltfag koster enten 550 kr. eller 1.400 kr. pr. fag (afhænger af valgte fag - se aktuelle priser her).

  Det er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

  Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.