FVU matematik

fremtiden er din

Få styr på plus og minus

Når du skal hjælpe dine børn med lektierne, finde det billigste tilbud eller forstå dine regninger, er det godt at kunne regne. Har du svært ved det, så står vores lærere klar til at hjælpe dig. Det er helt gratis.


Undervisningen er på vores afdelinger eller online (trin 1-2). Vælger du online, får du hjælp til opstarten og kan stadig mødes med en lærer en gang om måneden.

I FVU matematik lærer du at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over for eksempel en samlet pris.
Du arbejder med de fire regningsarter, regner med procenter og lærer at læse tabeller.
Der er to trin på FVU matematik, der hver varer mellem 30 og 60 timer.

Der afvikles prøve på hvert trin. Du kan også tilmelde dig prøverne som selvstuderende. Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

Vi udbyder FVU matematik i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Med forbehold for tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Værd at vide om FVU Matematik

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så book et møde med en vejleder.

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.

  Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 

  Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.

  FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

  Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

 • Hvad er FVU matematik?

  FVU matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Ved FVU matematik niveaudeles undervisningen i to trin. Trin 1 har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer à 60 minutter. Trin 2 har et omfang af mindst 45 og højst 60 timer à 60 minutter.

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

 • Er der prøver på FVU - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

   

Korte fakta om fvu matematik

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år - og du skal op til en test. Det hjælper vores vejledere med.

 • Varighed

  Trin 1 har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer à 60 minutter.

  Trin 2 har et omfang af mindst 45 og højst 60 timer à 60 minutter.

 • Mulighed for SVU

  Ja. Er du i job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelesstøtte). Se www.svu.dk.

 • Tilmelding

  Book tid hos en vejleder

 • Hvor kan jeg læse fvu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa eller online/fjernundervisning på trin 1-2.

 • Pris

  Gratis

Ansøgning og tilmelding

Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) på VUC Syd skal du til en screening, inden du kan begynde. Den finder sted på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.

Hvis screeningen viser, at du er i målgruppen til FVU, og du ønsker at starte på undervisning, gennemføres en evaluering for at finde ud af, hvilket trin, du skal gå på. Samlet set varer det knap en time.

Book tid hos en vejleder og bliv tilmeldt.

Undervisningen finder sted på VUC Syd.