FVU dansk

fremtiden er din

Stave, læse og forstå

Ønsker du at blive bedre til at læse, skrive og stave? Vores FVU dansk er til voksne, der ønsker at blive bedre til at stave og læse


Undervisningen er på vores afdelinger eller online. Vælger du online, får du hjælp til opstarten og kan stadig mødes med en lærer en gang om måneden.

Alexander Vædelund Christiansen

- Det bedst ved VUC Syd er menneskerne omkring én og lærerne, der støtter op om én, siger Alexander.

Trin på FVU dansk

Der er fire trin på FVU dansk, og hvert trin varer mellem 30 og 60 timer. 

 • På trin 1 lærer du at stave de små, nemme ord. Du lærer også at læse og skrive korte tekster. 
 • På trin 2 bruger du ordene på flere måder, og du lærer lidt sværere ord. Du træner også i at læse og skrive kortere tekster.
 • På trin 3 går du videre med grammatikken. Du læser forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du udtrykker dig.
 • På trin 4 arbejder du især med skriftlig dansk. Du arbejder med ord, som dansk har lånt fra andre sprog, og du læser og skriver tekster med fagligt indhold.

Der afvikles prøve på hvert trin. Du kan også tilmelde dig prøverne som selvstuderende. Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

Værd at vide om FVU Dansk

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så book et møde med en vejleder.

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.

  Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 

  Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.

  FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

  Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

 • Hvad er FVU dansk?

  FVU dansk er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU dansk er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Ved FVU dansk niveaudeles undervisningen i fire trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

   

 • Er der prøver på FVU - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

   

Korte fakta om FVU dansk

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år - og du skal op til en test. Det hjælper vores vejledere med.

 • Varighed

  30-60 timer pr. trin

 • Mulighed for SVU

  Ja. Er du i job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Se www.svu.dk.

 • Tilmelding

  Book tid hos en vejleder

 • Hvor kan jeg læse fvu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa eller online/fjernundervisning.

 • Pris

  Gratis

Ansøgning og tilmelding

Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) på VUC Syd skal du til en screening, inden du kan begynde. Den finder sted på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.

Hvis screeningen viser, at du er i målgruppen til FVU, og du ønsker at starte på undervisning, gennemføres en evaluering for at finde ud af, hvilket trin, du skal gå på. Samlet set varer det i alt cirka 1 til 2 timer.

Book tid hos en vejleder og tilmeld dig.

Undervisningen finder sted på vores afdelinger. Se skemaer her.