Gymnasial supplering

fremtiden er din

Få de fag du mangler på gymnasial supplering

Du har flere muligheder for at tage fag, der giver dig adgang til ønskestudiet. Med gymnasial supplering (GSK) kan du tage et eller flere fag eller niveauer, efter du har gennemført stx, htx, hhx eller hf. En hf med GSK giver dig adgang til professionsbacheloruddannelser. Med SOF (supplerende overbygningsforløb) får du en overbygning, som giver dig adgang til lange videregående uddannelser.

Du kan læse mere om GSK længere nede på denne side, og du kan læse mere om SOF på denne side: SOF - supplerende overbygningsforløb.

GSK - Gymnasial suppleringskursus

Har du gennemført en stx, htx, hhx eller hf?
Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde krav til optagelse, så er gymnasial supplering løsningen.

VUC Syd tilbyder kemi C og matematik A i 2024. Se oversigten nedenfor, som løbende opdateres. 

Søg om optagelse på gymnasial supplering

Du tilmelder dig gymnasial supplering via Odense Katedralskole på dette link. Inde på Odense Katedralskoles hjemmeside kan du søge om optagelse på gymnasial supplering. Fang vores vejledere alle hverdage fra kl. 11-13 på 7361 3332, hvis du har brug for hjælp.

Om gymnasial supplering

Kurserne er primært komprimerede forløb på 3-12 uger. Undervisningen foregår om dagen og/eller om aftenen. Der er krav om fuld studieaktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter undervisningen. Skriftlig prøve afholdes dog kun tre gange om året.

Bemærk - tjek altid adgangskravene på ug.dk eller spørg hos Studievalg, hvor du også kan få generel information om gymnasial supplering. Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang.

Kommende kurser på gymnasial supplering

 • Kemi C

  Undervisningen foregår:

  Torsdag 1. august kl. 10.35 - 15.05
  Fredag 2. august kl. 08.05 - 13.20 
  Efterfølgende mandag-torsdag kl. 8.05 - 14.10
  Resterende fredage kl. 8.05 - 13.20

  Undervisning på VUC Syd i Aabenraa.

  Tilmeldingsfrist: 5. juli 2024.

  Mundtlig eksamen: senest 23. august 2024.

 • Matematik A - info følger

  Undervisning i oktober og november 2024.

  Undervisning på VUC Syd i Aabenraa.

  Tilmeldingsfrist: 17. september 2024.

  Skriftlig eksamen: 4. december 2024.
  Mundtlig eksamen: december 2024.

Værd at vide om gymnasial supplering

 • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

  Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.

  Ansøgningsfristen er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

 • Er der deltagerbetaling på GS?

  På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
  GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

  OBS!
  Deltagerbetalingen er fastsat til 550 kr. pr. fag.

 • Kan jeg få SU på GS-forløb?

  Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb. Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

  Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU.

 • Er der optagelseskrav på gymnasial supplering?

  Du kan læse de aktuelle optagelseskrav på odensekatedralskole.dk

  Der kan du også ansøge om optagelse på gymnasial supplering.

 • Hvad er gymnasial supplering?

  Hvis du har gennemført en stx, htx, hhx eller hf, men alligevel mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse faget/niveauet som gymnasial supplering. Det er et krav, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på.

  Du kan høre mere om dine muligheder for gymnasial supplering ved at kontakte VUC Syds vejledere. Du kan få vejledning om gymnasial supplering og de videregående uddannelser ved studievalg.dk eller ug.dk/evejledning.

  Ansøgningsfristen for gymnasial supplering er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

 • Vigtig information til dig, der supplerer din fulde hf. Opdateret d. 26. maj 2021

  Hvis du afslutter din hf/højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din hf-eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

  Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

  Sådan sker nedjusteringen
  Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

  Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Ansøgning og tilmelding

Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.