Gymnasial supplering

fremtiden er din

Få de fag du mangler på gymnasial supplering

Har du gennemført en stx, htx, hhx eller hf?
Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde krav til optagelse, så er Gymnasial supplering løsningen.


Undervisningen foregår på gymnasier, hf-kurser, VUC, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.


VUC Syd tilbyder kemi C i Aabenraa i august 2020. Skemaet finder du her, se under Aabenraa: Skemaer


Kurserne er primært komprimerede forløb på 3-12 uger. Undervisningen foregår om dagen og/eller om aftenen. Der er krav om fuld studieaktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter undervisningen. Skriftlig prøve afholdes dog kun tre gange om året.


Bemærk! Tjek altid adgangskravene på ug.dk eller spørg hos Studievalg, hvor du også kan få generel information om GS. Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang.

Korte fakta om gymnasial supplering

 • Optagelseskrav

  Læs herom odensekatedralskole.dk.

 • Varighed

  3-12 uger

 • Mulighed for SU

  Ja

 • Tilmelding

  Via ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk.

 • Pris

  Gratis - hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales 450,- kroner pr. fag.

Værd at vide om gymnasial supplering

 • Hvad er GIF?

  GIF er for dig, som er flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang og som ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen.

 • Er der deltagerbetaling på GS?

  På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
  GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

  OBS!
  Deltagerbetalingen er fastsat til 450 kr. pr. fag.

 • Kan jeg få SU på GS-forløb?

  Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb. Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

  Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU.

Ansøgning og tilmelding

Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre. 

Ansøgningsfristen er:

 • 5. juli for sommerkurser
 • 15. august for kursusstart efterår
 • 1. december for kursusstart forår