Kom­pe­ten­ce­vur­de­ring

Få papir på det du kan

Mange har i løbet af deres liv lært noget, som de ikke har papir på. Måske i løbet af deres arbejdsliv, fra frivilligt arbejde eller lignende. Den viden og erfaring kan du få papir, så du kan bruge den, hvis du for eksempel vil søge ind på uddannelse eller skifte spor karrieremæssigt. 


Det hedder en individuel kompetencevurdering (IKV), og du kan få én på VUC Syd. Det er muligt at få lavet en IKV i fag på almen voksenuddannelse og fag på hf - højere forberedelseseksamen. 

Hvad kan jeg bruge en IKV til?

Et IKV-bevis kan svare til et enkeltfagsbevis og bruges til flere forskellige ting: 

 • sidestilling med et eller flere fag i en gymnasial uddannelse
 • opkvalificering i forhold til arbejde 
 • optagelse på en videregående uddannelse. OBS: Spørg altid på den uddannelse, hvor du søger optagelse, om de godkender IKV.  

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering (IKV)?

Først skal du kontakte VUC Syd, så du er sikker på, at IKV er det rette til dig og din situation. Ring på 7361 3333.

Når du har talt med vejlederen og har fundet ud af, hvordan en IKV kan hjælpe dig videre, skal du sende kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde og lignende til VUC Syd. Disse dokumenter er din dokumentation for din erfaring. 

www.minkompetencemappe.dk har du mulighed for at udfylde et elektronisk CV, der kan indgå i vurderingen. 

VUC Syds lærere vil vurdere dine individuelle kompetencer på baggrund af dine dokumenter og en kombination af samtaler og øvelser/opgaver, som du skal deltage i. 

Ansøgning og tilmelding

Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, så book en samtale med en vejleder dér, hvor du bor. Du kan også ringe os på 7361 3333.

Hyppige spørgsmål om IKV - individuel kompetencevurdering

 • Jeg har dumpet eksamen. Kan jeg få en IKV i stedet?

  Nej. En IKV er bevis for, at du har de rette kompetencer i forhold til faget og dets niveau. En ikke-bestået eksamen viser, at du ikke har opnået de faglige mål. For at få en IKV i et fag, du har dumpet, skal du efterfølgende har forbedret dine kompetencer.  

 • Jeg går til faget nu – kan jeg få en IKV i stedet for?

  Nej. Er du optaget på et fag (eller i gang med at søge om optag på det) kan du ikke søge om IKV i samme fag.  

 • Jeg har ingen dokumentation – hvad gør jeg?

  Hvis du ikke har nogen dokumentation for de kompetencer, du ønsker vurderet, kan du ikke ansøge om IKV. Vi anbefaler, at du i stedet går til eksamen som selvstuderende. 

 • Hvilken dokumentation skal jeg finde og sende til individuel kompetencevurdering?

  Alt det, der er relevant for det pågældende fag/niveau. Det kan være kursusbeviser, udtalelser, bevis for gennemførte fag på andre uddannelser, højskolebeviser og lignende.  

  Vejlederen fortæller dig, hvor du skal sende dokumenterne hen. 

 • Er individuel kompetencevurdering (IKV) en test/eksamen?

  Nej, en IKV er en vurdering af de dokumenterede kompetencer, du har på ansøgningstidspunktet. Det er den fremsendte dokumentation, der afgør, om der er basis for at igangsætte en IKV-bedømmelse. Den faglærer, der foretager bedømmelsen, KAN vælge at indkalde dig til en supplerende test/samtale. Det kan være et interview, en skriftlig opgave, en uddybning af din dokumentation etc. 

 • Jeg har brug for hjælp med individuel kompetencevurdering (IKV). Hvem kan hjælpe mig videre?

  Ring til vores vejledere. Se åbningstider her.

  Du kan booke en tid til samtale med en vejleder

 • Hvad koster det at få en individuel kompetencevurdering (IKV)?

  Det koster ikke noget at få foretaget en individuel kompetencevurdering på gymnasialt og AVU-niveau.

 • Klageadgang vedrørende individuel kompetencevurdering (IKV)

  Klage over faglig vurdering

  Er du ikke enig i den faglige vurdering i din individuelle kompetencevurdering, har du mulighed for at klage.

  Klagen sendes til VUC Syd på post@vucsyd.dk senest fire uger efter, at du har modtaget din individuelle kompetencevurdering.

  Din klage skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet.

  Fasholder VUC Syd den faglige vurdering efter din klage, oversendes din klage til Kvalifikationsnævnet.

  Klage over retlige mangler

  Mener du, at der er retlige mangler i afgørelsen om din individuelle kompetencevurdering, har du mulighed for at klage. 

  Klagen sendes til VUC Syd på post@vucsyd.dk senest to uger efter, at du har modtaget din individuelle kompetencevurdering.

  Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til direktøren på VUC Syd. 

  Fasholder VUC Syd afgørelsen efter din klage, oversendes din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.