Sociale klausuler

Sociale klausuler ved udbud og kontraktindgåelse

VUC Syd anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler som beskrevet i §38 a i lovbekendtgørelse om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v

Ansatte på særlige vilkår/sociale klausuler

VUC Syd tilstræber at leve op til Undervisningsministeriets mål om ansatte på særlige vilkår på selvejende institutioner. I 2023 var 3,1 % af VUC Syds medarbejdere ansat på særlige vilkår.