Tilmelding

fremtiden er din

Du tilmelder dig de fleste af vores uddannelser via en samtale med en vejleder, som hjælper dig med at finde ud af, hvilke fag og hvilke niveauer, der passer dig. Vejlederen kan også fortælle dig om dine muligheder til økonomisk støtte under uddannelsen og om muligheder for videreuddannelse.


Tilmelding til fjernundervisning sker via VUC.nu.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk


  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

  Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.


  Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.


   

 • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

  Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
  Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.


  Du kan løbende tilmelde dig, men du kan kun starte på avu-forløb i bestemte perioder. Se mere på vores side om avu her -> Almen voksenuddannelse

 • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

  Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
  Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.


  VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en vejleder.

 • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

  Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
  Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en vejleder.

 • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

  Book tid til en samtale med en af vores vejledere på vores fjernundervisning VUC.nu, så ringer vi dig op. Sammen finder vi så ud af, hvilke fag og niveauer, du skal tilmeldes, så det passer med de mål, du har for uddannelse. Du booker en tid hér.
  Inden ansøgning om optagelse er det en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvad dit mål med uddannelsen er. Ligesom det også kan være en god idé at tage en eller flere af testene på VUC.nu.


  Du kan begynde, så snart du er oprettet og har betalt deltagergebyret.

 • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

  Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.


  Ansøgningsfristen er
  5. juli for sommerkurser
  15. august for kursusstart efterår
  1. december for kursusstart forår


   

 • Hvordan melder jeg mig til en kompetencevurdering?

  Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
  Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
  Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
  I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.


   

 • Hvordan tilmelder jeg mine medarbejdere til et kursus?

  Kontakt en af vores vejledere. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere.  

 • Tilmelding af kursister med dansk som andetsprog til avu, fvu start og hf

  Alle samtaler i vejledningen foregår og afvikles på dansk og uden tolk.


  Almen voksenuddannelse (avu):
  For at blive optaget på avu skal du kunne dansk på et niveau, der svarer til minimum slutniveauet for danskuddannelse 2 både mundtligt og skriftligt.
  Du skal medbringe beviser fra danskuddannelsen til samtalen med vejlederen. Kan du ikke dokumentere din danskuddannelse eller vurderer vejlederen, at dit dansksproglige niveau er for lavt, skal du have en FVU læsetest.


  Alt efter hvilken score du opnår i testen kan du begynde på FVU Start, dansk som andetsprog basis eller på dansk som andetsprog G + avu-fag (her sker en trinindplacering på FVU på minimum trin 3). Selve FVU-testen afvikles på VUC Syd. Vejlederen sørger for at finde tidspunkter for dette.


  Viser testen, at din læsefærdighed er begrænset, henvises du til FVU Start, sprogskolernes danskundervisning, aftenskolernes tilbud eller andre relevante tilbud.


  FVU Start:
  For at blive optaget på FVU Start skal du ikke nødvendigvis gennem en FVU læsetest, men du skal gennem en vurdering, hvor det skønnes, om du efter endt FVU Start kan få udbytte af et FVU tilbud.


  Hf niveauerne Dansk som andetsprog C, B, A:
  Du skal gennem en test af 1 times varighed og evalueres af en hf-underviser med dansk som andetsprog.
  Herefter kontakter vejlederen dig og tilmelder dig på det anbefalede adgangsniveau efter testen.