Tilmelding

fremtiden er din

Du tilmelder dig de fleste af vores uddannelser via en samtale med en vejleder, som hjælper dig med at finde ud af, hvilke fag og hvilke niveauer, der passer dig. Vejlederen kan også fortælle dig om dine muligheder til økonomisk støtte under uddannelsen og om muligheder for videreuddannelse.


Tilmelding til fjernundervisning sker ved at vælge "fjernundervisning", når du booker en samtale.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan bliver jeg optaget på 2-årigt hf?

  Du søger om optagelse senest 1. marts via www.optagelse.dk. Du logger ind med MitID/NemID.

  Efter du har sendt din ansøgning, får du en kvittering fra www.optagelse.dk.
  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden fristens udløb, kan du stadig sende en ansøgning via www.optagelse.dk.

  Har du spørgsmål til optagelse kan du ringe til en vejleder på 7361 3332 alle hverdage kl. 11.00-13.00 eller booke en samtale med en vejleder.

 • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

  Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.

  Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

   

 • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

  Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
  Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.

  Du kan løbende tilmelde dig, men du kan kun starte på avu-forløb i bestemte perioder. Se mere på vores side om avu her -> Almen voksenuddannelse

 • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

  Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
  Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.

  VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en vejleder.

 • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

  Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
  Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en vejleder.

 • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

  Først skal du have en samtale med en vejleder. Sammen laver I en uddannelsesforløb, som passer til dine faglige forudsætninger og dine uddannelsesdrømme. Det er en god ide, at du gør dig nogle tanker om dit mål med uddannelsen.

  Du booker en samtale her - vælg fjernundervisning: Book vejledersamtale. Vejlederen ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Inden samtalen bedes du uploade dine tidligere eksamensbeviser via den profil, som bliver oprettet under booking af vejledersamtale.

  Når du er optaget og har betalt for dine fag på fjernundervisning, så modtager du kort efter en mail fra din lærer. Sammen udarbejder I en arbejdsplan, som du skal godkende og følge.

 • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

  Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.

  Ansøgningsfristen er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

 • Hvordan melder jeg mig til en individuel kompetencevurdering IKV?

  Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
  Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
  Når VUC Syd har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
  I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

  Læs mere om individuel kompetencevurdering (IKV) her.