Deltagerbetaling

FVU - Forberedende Voksenundervisning

FVU er gratis.

Avu - Almen Voksenuddannelse

Kernefag koster pr. 1. august 2019 130 kroner pr. fag: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Matematik, Naturvidenskab, Historie, Samfundsfag og Tysk.
Øvrige fag koster pr. 1. august 2019 1250 kroner pr. fag. 

Hf enkeltfag

Kernefag koster pr. 1. april 2018 550 kroner pr. fag: Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design & Arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.
Øvrige fag koster pr. 1. april 2018 1.400 kroner pr. fag.
Tager du hf enkeltfag, der tilsammen giver en fuld hf eller giver adgang til en mellemlang videregående uddannelse, kan du som udgangspunkt få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom. Læs bekendtgørelse om deltagerbetaling her.

Ordblindeundervisning 

Ordblindeundervisning er gratis.

Personer med videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er.

Klik her for at udregne prisen for et fag.

Det vil for personer med videregående uddannelse ikke være muligt at få  tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.

BEMÆRK
For alderspensionister og efterlønnere uden videregående uddannelse opkræves desuden yderligere 750 kr.