Historie

Historie handler om at forstå udviklingen fra oldtiden til i dag og om sammenhængen mellem tidligere tider og nutiden.

Faget strækker sig over dansk historie, hovedlinjer i europæisk historie, kulturmøder i europæisk historie, styreformer før og nu, ideologier og globalisering. Det er naturens, teknologiens og produktionens betydning for den historiske udvikling.

Undervisningen fokuserer på kendskab til vigtige historiske begivenheder og analysere, fortolke og vurdere billeder, genstande m.m., som den historiske udvikling har efterladt. Samtidig skal Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien ses i en sammenhæng.

Historie med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage historie på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Historie tilbydes på følgende niveauer

 • Historie A (hf)

  I historie på A-niveau opnår du viden om centrale begivenheder i dansk/europæisk og verdenshistorien, ligesom du får indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.

  Du lærer at indsamle informationer om og fra fortiden, og systematisere informationerne og at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

  Undervisningen kommer omkring følgende emner:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
  • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
  • politiske og sociale revolutioner
  • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede globalisering

  Historie A på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage historie A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om historie A på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Historie B (hf)

  Historieundervisningen gennemgår de største historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

  Du får indsigt i de vigtigste brudflader i dansk og europæisk historie, lærer at bruge en analytisk tilgang til materialer og øver dig i kildekritik og metode. Du vil også få forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i historisk perspektiv og får undervisning inden for følgende emneområder:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie ̶
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
  • nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer
  • globalisering
  • historiebrug og -formidling

  Historie B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage historie B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om historie B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Historie D (AVU)

  I faget historie D dykker vi ned i Danmarks historie og ser nærmere på, hvilken betydning fortiden har, for at vi kan forstå nutiden. Vi vil arbejde med Danmarks historie både lokalt, europæisk og globalt.

  Du kommer til at arbejde med historiske tekster og lærer at sætte dem ind i en kronologisk sammenhæng.

  Du arbejder også med:

  • kontinuitet og brud
  • samfundsstruktur og styreform
  • livsvilkår i samspil med kultur og natur
  • kulturarv og identitet

  Historie på fjernundervisning

  Du kan også tage historie D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afsluttes med eksamen på niveau D.

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om Historie D.