Samfundsfag

fremtiden er din

Samfundsfag giver dig viden og indsigt i danske og internationale samfundsforhold. Med udgangspunkt i aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, sætter faget fokus på, hvordan Danmark bliver påvirket af globale processer, herunder Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet.

Faget giver indsigt i sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser.

Faget anvender begreber, teorier og metoder indenfor fagområderne sociologi, økonomi og politologi. Du skal arbejde med at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger samt formidle din indsigt. Faget udvikler også evner i at kunne vurdere, argumentere og diskutere samfundsmæssige spørgsmål.

Samfundsfag med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage samfundsfag på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Samfundsfag kan tages på følgende niveauer

 • Samfundsfag B (hf)

  I samfundsfag B lærer du om grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser og opnår kendskab til teorier og metoder. Du lærer at bruge din faglige viden og kendskab til begreber til at forklare samfundsmæssige problemstillinger samt at undersøge, dokumentere og diskutere politiske emner, eksempelvis EU og globale forhold.

  Undervisningen har også fokus på, at du lærer at formidle din viden mundtligt og skriftligt og blandt andet lærer om følgende områder:

  • sociologi, identitetsdannelse, socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • politik, ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • økonomi, velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

  Samfundsfag B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Samfundsfag B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage samfundsfag B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om samfundsfag B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Samfundsfag C (hf)

  Samfundsfag giver dig den teoretiske og metodiske baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger.

  Du kommer til at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt politiske beslutningsprocesser og prioriteringsdilemmaer i velfærdssamfundet.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • sociologi, identitetsdannelse, socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • politik, ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • økonomi, velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

  SAMFUNDSFAG PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage samfundsfag C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om samfundsfag C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Samfundsfag D (AVU)

  I samfundsfag D arbejder vi med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og lærer at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

  Du vil lære om sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder, og vi vil arbejde med:

  • politiske partier
  • arbejdsmarked
  • finanspolitik og EU's betydning for dansk økonomi
  • EU og internationale organisationer
  • individ og samfund

  SAMFUNDSFAG PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage samfundsfag D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om samfundsfag D.

 • Samfundsfag G (AVU)

  Du kommer til at beskæftige dig med hovedlinjerne i det danske demokratiske system. Her lærer du om magtens tredeling: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

  Samfundsfag handler også om fx samspillet mellem individ og samfund og om, hvordan samfundet kan løse konflikter og skabe forandringer gennem demokratiske processer.

  Vi vil arbejde med emnerne:

  • det politiske system
  • demokrati og menneskerettigheder
  • grundloven og retsvæsenet
  • velfærdssamfundet
  • finansloven
  • livsformer
  • sociale og kulturelle forskelle i Danmark

  SAMFUNDSFAG G PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage samfundsfag G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau G

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om samfundsfag G.