2-årig hf

fremtiden er din

Gymnasial uddannelse

En 2-årig hf-eksamen åbner mange døre for dig, der vil videre i job eller med en videregående uddannelse. 


OBS: Du kan stadig nå at tilmelde dig og starte på den 2-årige hf. Kom blot forbi vores afdelinger i Haderslev, Sønderborg eller Aabenraa. I vejledningscentret udfylder du et ansøgningsskema, og så sørger vi for, at du hurtigt kommer i gang. Find vores afdelinger her: Find VUC Syd.


På VUC Syd giver vi dig en kombination af et højt fagligt niveau og nytænkte læringsmetoder. Du lærer nyt, og du lærer at bruge din nye viden til noget virkeligt og at forholde dig kritisk til den. Og du lærer at formidle din viden videre.


Du vil opleve engagerede lærere, der gerne går den ekstra mil for deres elever, et åbent og lyst studiemiljø med voksne medstuderende og plads til både faglig snak og socialt samvær.

Tanja Schmidt, hf

- På de to år har jeg lært nogle mennesker at kende, som har fået en stor betydning i mit liv. Jeg har lært at modsætninger ikke altid behøver at være dårlige, men at det kan give dig et andet syn på tingene. Men vigtigst af alt, så har jeg opdaget en masse spændende ting ved mig selv og fundet ud af, at selv om tingene ikke er perfekte, så er de gode nok.

Jesper Jacobsen, hf

- Jeg har fået gode og engagerede lærere, og i klassen har vi et godt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

Jesper Jacobsen, hf

Tenna Høegh Hansen, hf, ordblind

- Det er helt vildt fedt. Med iPad’en får jeg jo de samme dokumenter og iBooks som mine medkursister, og vi læser samtidig. Jeg skal ikke scanne noget som helst, og vi sidder alle med samme arbejdsredskab. Jeg kan bare supplere med de apps, jeg har brug for som ordblind.
- VUC Syds lærere er engagerede, unge, friske og rigtig gode til at bringe os fremad.

Tenna Høegh Hansen, hf, ordblind

Eva Madsen, hf

- Alene er det altid svært at blive hørt. Derfor er det godt, at vi på VUC Syd har en struktur med organiserede kontaktudvalg og medindflydelse.

Eva Madsen, hf

Rasmus Kloth, hf

- Det var bestemt en aha-oplevelse at starte på VUC Syd. På den positive måde. Skolen er pæn og moderne uden at være helt langt ude.
- Vores lærere meget engagerede og interesserede i at bære os op og hjælpe os fremad, så vi kan komme på niveau igen, hvis det er noget tid side, man sidst gik i skole.

Rasmus Kloth, hf

Hf er for alle. Du kan søge ind fra 9. eller 10. klasse. Har du været ude at arbejde, rejse eller andet, så er hf også noget for dig. 

Du går i en fast klasse, hvor du har en række obligatoriske fag. Derudover kan du vælge valgfag efter din interesse. Undervejs i uddannelsen er der projekt- og studiepraktikperioder, hvor du deltager i aktiviteter, der hjælper dig til at blive mere afklaret om din fremtid.

Det er gratis at gå på den 2-årige hf, og du kan få SU, mens du studerer.

VUC Syd tilbyder den 2-årige hf i Haderslev, Sønderborg og Aabenraa

Hvis dit mål er at tage en lang videregående uddannelse, så kan du bygge ovenpå den hf-eksamen med de nødvendige fag og niveauer på et halvt år. Det kan du læse mere om her.

Målret din hf til en videregående uddannelse

Ved at vælge en af vores hf-fagpakker kan du målrette din hf til den uddannelse eller profession, du drømmer om.
Til hver retning foreslår vi en fagpakke med to relevante fag. Men du kan også vælge andre valgfag, så du kan målrette din hf til netop den uddannelse, du gerne vil læse videre på.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken retning du skal vælge, så bare rolig. Du skal nemlig først vælge hf-retningen i løbet af dit første år på uddannelsen.

 • Hf business - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid med uddannelse inden for handel, økonomi og it, erhvervssprog eller finansøkonomi. På hf business får du fagpakken:  • erhvervsøkonomi C

  • matematik B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem:
  Sønderborg: Idræt, mediefag, billedkunst, dramatik
  Aabenraa: Idræt, mediefag, billedkunst, musik.


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

 • Hf mennesker - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid med uddannelse som pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver eller inden for jura. På hf mennesker får du fagpakken:  • psykologi C

  • samfundsfag B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem:
  Haderslev: Idræt, mediefag, musik, design & arkitektur
  Sønderborg: Idræt, mediefag, billedkunst, dramatik
  Aabenraa: Idræt, mediefag, dramatik, musik.


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

 • Hf sundhed - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid inden for sundhed- og naturvidenskab som sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, bioanalytiker eller laborant. På hf sundhed får du fagpakken:  • biologi B

  • matematik B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem:
  Haderslev: Idræt, mediefag, musik, design & arkitektur
  Sønderborg: Idræt, mediefag, billedkunst, dramatik
  Aabenraa: Idræt, mediefag, dramatik, musik.


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

obligatoriske fag på den 2-årige hf

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik C 

Et af følgende fag: billedkunst C, idræt C, design og arkitektur C, dramatik C, mediefag C eller musik C 

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C)

Herudover skal der vælges mindst et valgfag på C- eller evt. B-niveau.

Ansøgning til 2-årig hf

 • Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk.

  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu. Ansøgningsfristen er her 15. marts.

  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse på den to-årig hf-eksamen både efter 9. og 10. klasse.

For at blive optaget direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til hf og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • bestå folkeskolens afgangseksamen.  
 • bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (fx tysk eller fransk)
 • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.

For at blive optaget direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til hf
 • aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver
 • have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse
 • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse i 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasse
 • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.

Uddannelsesparat til hf

For at blive vurderet uddannelsesparat til hf, skal du i 9./10. klasse opfylde følgende:

 • Få 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9./10. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til hf

Du har ligeledes retskrav på optagelse, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin. Du skal have bestået avu-fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale. Læs mere om optagelsesprøven her.

Værd at vide om 2-årig hf

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk


  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb.

 • Hvad kan jeg bruge den 2-årige hf-eksamen til?

  Den 2-årige hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...


  Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.


  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.


  Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.


  Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

  2-årig hf
  Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


  Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


  Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.


  Hf enkeltfag
  Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


  Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


  Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


  Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


   

 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årig hf - én på første år og én på andet år.
  VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

  Du kan læse vores studieplaner / undervisningsbeskrivelser for hf her.

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.
 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2018/19)


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2019 er: 20. maj-26. juni 2019. 
  10. maj 2019 offentliggøres eksamener der afholdes 20.- 24.maj 2019.
  16. maj 2019 offentliggøres resterende eksamener.


  Prøveperioden for hf for vintereksamen 2019/20 er: 2. december-19. december 2019 og 6. januar-17. januar 2020.
  22. november 2019 offentligøres eksamener der afholdes 2.-6. dec 2019.
  29. november 2019 offentliggøres resterende eksamener.


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2019 er: 20. maj-26. juni 2019. Eksamensplanen offentliggøres i uge 18.
  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2019 er: 4. december-19. december 2019.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)


  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:  • Tilmeldingsfrist: 22. august 2018.

  • Skriveuge sso: 5.-12. oktober 2018

  • Aflevering af sso: 12. oktober 2018 klokken 14. 


  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2018.

  • Skriveuge sso: 1.-8. februar 2019

  • Aflevering af sso: 8. februar 2019 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 7. september 2018.

  • Skrivedage: 5.-9. november 2018

  • Frist for aflevering: 9. november 2018 klokken 12.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. februar 2019.

  • Skrivedage: 11.-17. april 2019

  • Frist for aflevering: 17. april 2019 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC.