2-årig hf

fremtiden er din

Gymnasial uddannelse

En 2-årig hf-eksamen på VUC Syd åbner mange døre for dig, der vil videre i job eller uddannelse. Du får en gymnasial uddannelse, hvor du oplever sammenhængen mellem teori og virkelighed, mens du bliver klar til en digital fremtid.


Hf er for alle. Du kan søge ind fra 9. eller 10. klasse. Har du været ude at arbejde, rejse eller andet, så er hf også noget for dig. 
Du går i en fast klasse, hvor du har en række obligatoriske fag. Derudover kan du vælge valgfag i retning efter din interesse. Undervejs i uddannelsen er der projekt- og studiepraktikperioder, hvor du deltager i aktiviteter, der hjælper dig til at blive mere afklaret om din fremtid.
Det er gratis at gå på 2-årig hf, og du kan få SU, mens du studerer.


VUC Syd tilbyder 2-årig hf i Haderslev, Sønderborg og Aabenraa. Hf FlowFactory kun i Haderslev.

Målret din hf til en videregående uddannelse

Ved at vælge en af vores fire hf-retninger kan du målrette din hf til den uddannelse eller profession, du drømmer om.
Til hver retning foreslår vi en fagpakke med to relevante fag. Men du kan også vælge andre valgfag, så du kan målrette din hf til netop den uddannelse, du gerne vil læse videre på.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken retning du skal vælge, så bare rolig. Du skal nemlig først vælge hf-retningen i løbet af dit første år på uddannelsen.

 • Hf handel - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid med uddannelse inden for handel, økonomi og it, erhvervssprog eller finansøkonomi. På hf handel får du fagpakken:  • erhvervsøkonomi C

  • matematik B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger et praktisk/kreativt fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem idræt, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik (musik kun i Haderslev og Aabenraa).


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  iPad - dit vigtigste redskab


  Når du begynder på uddannelsen, kan du låne en iPad, som kommer til at følge dig hele vejen gennem studiet. 
  Undervisningen er helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. Du kan altså ikke anvende andre typer af computere, medmindre du tager fjernundervisning.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

 • Hf medier - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid med uddannelse inden for journalistik, grafisk kommunikation, lyddesign eller multimediedesign. På hf medier får du fagpakken:  • mediefag B

  • innovation C


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger et praktisk/kreativt fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem idræt, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik (musik kun i Haderslev og Aabenraa).


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  iPad - dit vigtigste redskab


  Når du begynder på uddannelsen, kan du låne en iPad, som kommer til at følge dig hele vejen gennem studiet. 
  Undervisningen er helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. Du kan altså ikke anvende andre typer af computere, medmindre du tager fjernundervisning.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

 • Hf mennesker - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid med uddannelse som pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver eller inden for jura. På hf mennesker får du fagpakken:  • psykologi C

  • samfundsfag B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger et praktisk/kreativt fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem idræt, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik (musik kun i Haderslev og Aabenraa).


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  iPad - dit vigtigste redskab


  Når du begynder på uddannelsen, kan du låne en iPad, som kommer til at følge dig hele vejen gennem studiet. 
  Undervisningen er helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. Du kan altså ikke anvende andre typer af computere, medmindre du tager fjernundervisning.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

 • Hf sundhed - fag og forløb

  Hvis du har fokus på en fremtid inden for sundhed- og naturvidenskab som sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, bioanalytiker eller laborant. På hf sundhed får du fagpakken:  • biologi B

  • matematik B


  Obligatoriske fag  • Kernefag: Dansk A, engelsk B, matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C


  Du vælger et praktisk/kreativt fag på C-niveau på det første år. Du kan vælge imellem idræt, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik (musik kun i Haderslev og Aabenraa).


  Projekt- og praktikforløb


  Begge år har projekt- og studiepraktikforløb, hvor du kan blive mere afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.


  Studieture


  Du kommer på en årlig studietur. VUC Syd yder tilskud til turen.


  iPad - dit vigtigste redskab


  Når du begynder på uddannelsen, kan du låne en iPad, som kommer til at følge dig hele vejen gennem studiet. 
  Undervisningen er helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. Du kan altså ikke anvende andre typer af computere, medmindre du tager fjernundervisning.


  Videre efter hf?


  Læs mere om den videregående uddannelse, du er interesseret i efter hf, på Adgangskortet: www.ug.dk/adgangskortet.

obligatoriske fag på 2-årig hf

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik C 

Et af følgende fag: Idræt C, design og arkitektur C, dramatik C, mediefag C eller musik C 

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C)

Herudover skal der vælges mindst et valgfag på C- eller evt. B-niveau.

 

Ansøgning til 2-årig hf

 • Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk.

  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu. Ansøgningsfristen er her 15. marts.

  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse.

Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.

For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.

Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på to-årig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

Jesper Jacobsen, hf

- Jeg har fået gode og engagerede lærere, og i klassen har vi et godt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

Jesper Jacobsen, hf

June Straarup, hf

Mød June, som har læst 2-årig hf på VUC Syd, og hør hvordan vores digitale tilgang til undervisningen har været en hjælp.

Tenna Høegh Hansen, hf, ordblind

- Det er helt vildt fedt. Med iPad’en får jeg jo de samme dokumenter og iBooks som mine medkursister, og vi læser samtidig. Jeg skal ikke scanne noget som helst, og vi sidder alle med samme arbejdsredskab. Jeg kan bare supplere med de apps, jeg har brug for som ordblind.
- VUC Syds lærere er engagerede, unge, friske og rigtig gode til at bringe os fremad.

Tenna Høegh Hansen, hf, ordblind

Eva Madsen, hf

- Alene er det altid svært at blive hørt. Derfor er det godt, at vi på VUC Syd har en struktur med organiserede kontaktudvalg og medindflydelse.

Eva Madsen, hf

Rasmus Kloth, hf

- Det var bestemt en aha-oplevelse at starte på VUC Syd. På den positive måde. Skolen er pæn og moderne uden at være helt langt ude.
- Vores lærere meget engagerede og interesserede i at bære os op og hjælpe os fremad, så vi kan komme på niveau igen, hvis det er noget tid side, man sidst gik i skole.

Rasmus Kloth, hf

Værd at vide om 2-årig hf

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk


  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller en af vores fagpakker.

 • Hvad kan jeg bruge en hf til?

  Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din hf-eksamen med ekstra fag. Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser  samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.


   

 • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

  2-årig hf
  Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


  Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


  Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.


  Hf enkeltfag
  Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


  Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


  Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


  Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


   

 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årig hf - én på første år og én på andet år.
  VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

  Du kan læse vores studieplaner / undervisningsbeskrivelser for hf her.

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2018/19)


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


  Prøveperioden for hf for vintereksamen 2018/19 er: 3. december-20. december og 2. januar-11. januar. Prøveplanen offentliggøres 23. november for prøver, der afholdes før jul, og 7. december for alle prøver.
  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2019 er: 20. maj-26. juni 2018. Eksamensplanen offentliggøres 16. maj.


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2018 er: 3. december-10. december 2018.
  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2019 er: 20. maj-24. maj 2019.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)


  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:  • Tilmeldingsfrist: 22. august 2018.

  • Skriveuge sso: 5.-12. oktober 2018

  • Aflevering af sso: 12. oktober 2018 klokken 14. 


  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2018.

  • Skriveuge sso: 1.-8. februar 2019

  • Aflevering af sso: 8. februar 2019 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 7. september 2018.

  • Skrivedage: 5.-9. november 2018

  • Frist for aflevering: 9. november 2018 klokken 12.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. februar 2019.

  • Skrivedage: 11.-17. april 2019

  • Frist for aflevering: 17. april 2019 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC.