Optagelsesprøve til 2-årig hf

Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve til den 2-årige hf-eksamen, kan du se her, hvordan det foregår:

Vejlederen giver dig besked, og du vil i digital post modtage indkaldelse med tid og sted for prøven.

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 314 af 30/03/2020 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Der er tale om en skriftlig prøve på op til fire timer med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når dit resultat af optagelsesprøven er klart. Samtalen tager udgangspunkt i:

  • resultatet af optagelsesprøven
  • resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
  • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er i sig selv ikke nok til at blive optaget.

I uddannelsesparathedsvurderingen indgår - ud over den faglige prøve - en samtale med skolens studievejleder. Kort tid efter den aflagte prøve meddeles du og UU skriftligt resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen.

Husk at møde op i god tid inden optagelsesprøvens start.

DU SKAL TIL OPTAGELSESPRØVE, HVIS DU

- er erklæret ikke-uddannelsesparat af din skole eller UU. Er du 18 år, og dine kvalifikationer ikke er tilstrækkelige, vurderer VUC Syd, om du skal til en optagelsesprøve.