Optagelsesprøve til 2-årig hf

Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve til den 2-årige hf-eksamen, kan du se her, hvordan det foregår:

Vejlederen giver dig besked, og du vil i din e-boks modtage indkaldelse med tid og sted for prøven.

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Optagelsesprøverne afholdes løbende efter 15. marts.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Der er tale om mundtlige prøver i dansk, engelsk og matematik.

Dansk
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med en af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9./10. klasse.

Engelsk
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med en af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9./10. klasse.

Matematik
Prøven består af 20 minutters samtale med en af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9./10. klasse.

I uddannelsesparathedsvurderingen indgår - ud over den faglige prøve - en samtale med skolens studievejleder. Kort tid efter den aflagte prøve meddeles du og UU skriftligt resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen.

Husk at møde op i god tid inden optagelsesprøvens start.

Du skal til optagelsesprøve, hvis du

... er erklæret ikke-uddannelsesparat af din skole eller UU. Er du 18 år, og dine kvalifikationer ikke er tilstrækkelige, vurderer VUC Syd, om du skal til en optagelsesprøve.