Engelsk

Faget beskæftiger sig med det engelske sprog, de forskellige engelsksprogede kulturer og globale forhold. På de grundlæggende niveauer bliver du bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om helt almindelige emner. Du får også viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

På de højere hf-niveauer lærer du at beherske et varieret ordforråd, der gør det muligt for dig at deltage ubesværet i samtale og diskussion på engelsk samt i øvrigt kommunikere i tale og skrift. Samtidig får du udbygget en teoretisk viden om fagets stofområder.  

Du kan også tage engelsk på fjernundervisning.

Engelsk med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage engelsk på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage Engelsk på følgende niveauer

 • Engelsk A (hf)

  Engelsk A løfter dine mundtlige og skriftlige evner, så du kan begå dig på flydende engelsk i mange forskellige situationer. Du får med andre ord skærpet din forståelse af grammatik, stavemåde, tegnsætning samt udtale.

  Du lærer at bruge opslagsværker og andre hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og udvider dit ordforråd, så du kan deltage i samtaler om såvel almene som faglige emner.

  Du kommer også til at analysere et bredt udvalg af teksttyper samt mediestof og film og lærer at anvende de faglige ord og begreber hertil.

  Du vil også få bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i de engelsksprogede lande.

  Engelsk A på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Læs mere om engelsk A på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Engelsk B (hf)

  I engelsk B bliver du bedre til at forstå og bruge det engelske sprog korrekt. Du lærer at skrive og tale flydende på engelsk om almene og faglige ting og vil i den forbindelse lære om engelsk grammatik, tegnsætning og stavemåde.

  Forløbet giver dig en dybere indsigt i de historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de engelsktalende lande.

  Du kommer til at analysere et bredt udvalg af nye og ældre teksttyper (inklusiv film og mediestof) og at arbejde med tekstanalytiske begreber.

  Engelsk B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Engelsk B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Læs mere om engelsk B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Engelsk C (hf)

  I engelsk C har undervisningen fokus på, at du lærer at læse og forstå engelsk om almene emner og at du kan føre en samtale herom. Det indebærer, at du lærer om korrekt udtale, grammatik og opbygger et grundlæggende ordforråd på engelsk.

  Du vil også læse og analysere en række engelsksprogede tekster - litterære, ikke-litterære, mediestof og film - samt få indblik i væsentlige samfundsmæssige og aktuelle forhold i den engelsktalende verden.

  Engelsk C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve

  Læs mere om engelsk C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Engelsk D (AVU)

  I faget engelsk niveau D får du færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk i skrift og tale.

  For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk skal du arbejde med:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer nyere tekster, fx noveller og artikler
  • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • samtaleteknikker
  • central engelsk grammatik og stavning
  • søgning af informationer på internettet samt brug af hjælpemidler, fx ordbøger og grammatikoversigter
  • overblik over dine sproglige, stærke og svage sider.


  Du arbejder med din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, og du læser og analyserer tekster om emner af almen relevans. Desuden vil du arbejde med at formulere dine holdninger og synspunkter.

  Engelsk D på fjernundervisning

  Du kan også tage engelsk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk niveau D.

  Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk D.

 • Engelsk E (AVU)

  I engelsk niveau E videreudvikler du dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale.

  Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af nyere tekster
  • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • grundlæggende tekstanalyse
  • samtaleteknikker
  • central engelsk grammatik og stavning
  • overblik over dine sproglige, stærke og svage sider


  Vi vil arbejde med din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du kommer blandt andet til at læse og analysere tekster om almindelige, kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.

  Engelsk E på fjernundervisning

  Du kan også tage engelsk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk E.

 • Engelsk F (AVU)

  På engelsk niveau F vil du blive bedre til at forstå engelsk i skrift og tale. Du vi få kendskab til almene, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de engelsktalende lande. Derudover vil du blandt andet få undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker.

  For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt og sammenhængende engelsk vil du arbejde med:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler 
  • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • grundlæggende engelsk grammatik og stavning
  • brug af hjælpemidler, fx ordbøger og grammatikoversigter


  Du får også overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

  ENGELSK F PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage engelsk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk F.

 • Engelsk G (AVU)

  På engelsk niveau G begynder vi lige så stille at se nærmere på det engelske sprog. Du vil under forløbet blive bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almindelige emner. Samtidig får du en viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

  For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt, forståeligt engelsk arbejdes der bl.a. med:

  • udtale og ordforråd
  • noveller og artikler om almene emner
  • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • engelsk grammatik
  • brug af hjælpemidler fx ordbøger og grammatikoversigter


  Du får også et overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

  Engelsk G på fjernundervisning

  Du kan også tage engelsk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes prøve i læseforståelse og mundtlig prøve på engelsk niveau G.

  Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk G.

 • Engelsk Basis (AVU)
  Basisniveau i engelsk er det mest grundlæggende niveau.

  Du får genopfrisket eller bliver bedre til at forstå, tale og skrive engelsk om emner fra hverdagen. Du lærer også om levevilkår i de lande, hvor engelsk er hovedsproget.

  Du kommer blandt andet til at arbejde med:

  • udtale og ordforråd
  • korte tekster hverdagsemner
  • viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande
  • den centrale engelske grammatik
  • enkle samtaleteknikker
  • søgning af informationer på internettet
  • brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Engelsk Basis på fjernundervisning

  Du kan også tage engelsk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter engelsk på basis-niveau.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om engelsk basis.