Biologi

Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer. Målet med faget er at give dig indsigt i og biologisk viden om genetik fx økologi , fysiologi og biokemi. Du vil arbejde med emner som levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet og opnå biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

I løbet af undervisningen vil du få mulighed for at reflektere over etiske problemstillinger blandt andet i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

Biologi med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage biologi på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage biologi på følgende niveauer

 • Biologi niveau B (hf)

  I biologi B bygger du oven på den viden, som du har fået i Biologi C. Du lærer at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre forskellige undersøgelser og eksperimenter i naturen.

  Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

  Biologi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Biologi på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage biologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Tager du faget på fjernundervisning, kommer du til at studere biologi på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet. Læs mere om laboratorieweekender her.

  Prøve

  Eksamen i biologi på B-niveau består af en mundtlig prøve. 

  Læs mere om biologi B på ug.dk

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Biologi niveau C (hf)

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag. Du kommer til at lave undersøgelser og eksperimenter i naturen. I biologi C kommer du blandt andet til at studere levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.

  Du får mulighed for at reflektere over etiske problemstillinger, for eksempel i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

  Biologi B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage biologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Som fjernkursist kommer du til at studere på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet på online undervisning. Læs mere om laboratorieweekender her.

  Prøve

  Eksamen i biologi på C-niveau består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om biologi C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan