Dansk

I faget dansk lærer du at bruge sproget bevidst både mundtligt og skriftligt. Du kan tage dansk fra grundlæggende niveau til højeste gymnasiale niveau.

På de grundlæggende niveauer rer du at indgå i en samtale og kommer til at kende nogle af de sjove og spændende ting ved sproget. På højere niveauer fokuserer undervisningen på det danske sprog, litteratur og medier. Du kommer til at udvikle færdigheder inden for kommunikation, tolkning og analyse af forskellige typer tekster samt brugen af forskellige kommunikationsstrategier.

Dansk med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage dansk på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage Dansk på følgende niveauer

 • Dansk A (hf)

  Dansk A er det højeste niveau på en gymnasial uddannelse. På A-niveau fokuseres der på de tre perspektiver: sprog, litteratur og medier.

  Sprog

  Hvordan bruger man det danske sprog bedst muligt til skriftlig og mundtlig kommunikation? Hvordan er sproget opbygget? Hvordan bruger vi det i forskellige situationer? Hvordan kan man vælge en bestemt genre til at formidle et bestemt budskab?

  Litteratur

  Du lærer at analysere og fortolke tekster som romaner, noveller og digte. Hvorfor står der det, der står, eller hvorfor siger de det, de siger? Hvordan analyserer, fortolker, perspektiverer og vurderer man teksterne, så man forstår, hvad forfatteren vil sige?

  Du vil komme til at arbejde med litteraturen inden for forskellige genrer og inden for forskellige litteraturhistoriske perioder.

  Medier

  Hvad kendetegner de forskellige medier og genrer der bruges, når forskellige budskaber skal formidles? Hvad er en nyhed, og hvordan ser den ud? Hvordan kan reklamer analyseres? Hvornår er noget fiktion? Hvad kommunikerer et billede?

  Inden for medier kommer du til at arbejde med forskellige genrer, såsom sociale medier, dokumentar og kortfilm

  Dansk A på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage dansk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve 

  Eksamen i dansk på niveau A består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Læs mere om dansk A på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Dansk C (hf)

  I dansk på C-niveau lærer du at formulere dig nuanceret og præcist skriftligt og mundtligt.

  Du lærer om de grammatiske og stilistiske grundbegreber og at benytte forskellige skriftlige udtryksformer.

  Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

  I dansk C benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

  Dansk C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage dansk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen i dansk på C-niveau består af en kombineret mundtlig og skriftlig prøve.

  Læs mere om dansk C på ug.dk

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Dansk D (AVU)

  I dansk på niveau D lærer du at udtrykke dig præcist og varieret. Du lærer at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt samt at forstå og analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

  Vi arbejder blandt andet med genre, sprog, stil og grammatik, ældre og nyere litteratur, danskfaglige begreber og journalistiske genrer, medier, trykte og elektroniske.

  For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk D på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk på niveau D.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk D.

 • Dansk E (AVU)

  Her vil du arbejde mere med det danske sprog, og hvordan du bruger det både mundtligt og skriftligt. Du vil arbejde med at skrive og analysere og forstå både ældre og nyere tekster, at få overblik over indholdet i en tekst samt at udtrykke dig godt og klart om et emne.

  Vi vil blandt andet arbejde med sprog og grammatik, ældre og nyere litteratur, journalistiske genrer og medier, kommunikation og argumentation.

  For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • skriftsprog og talesprog
  • mundtlige og skriftlige genrer
  • sprog og argumentation
  • ældre og nyere litteratur
  • studieteknik
  • kommunikation
  • ordbøger og håndbøger

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk E på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk E.

 • Dansk F (AVU)

  I dansk på niveau F arbejder du med at udbygge og forbedre dine evner til at skrive og tale dansk. Du vil arbejde med forskellige slags tekster og lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

  Du vil  arbejde med forskellige måder at læse på, og du vil prøve at arbejde med punktum, komma og andre tegn, du skal bruge, når du skal skrive længere sætninger. Du vil også arbejde med opbygning af argumenter og synspunkter.
  For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • skriftsprog og talesprog
  • retskrivning og grammatik
  • ældre og nyere tekster
  • aviser/tidsskrifter
  • kommunikation og argumentation
  • sprog og stil
  • ordbøger og håndbøger

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk F på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk F.

 • Dansk G (AVU)

  I dansk på niveau G går vi stille og roligt til sproget. Du lærer at bruge dansk både mundtligt og skriftligt, du lærer at indgå i en samtale og kommer til at kende nogle af de sjove og spændende ting ved sproget.

  Vi har mange redskaber, der gør det nemt og sjovt at komme i gang med dansk G.

  For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • skriftsprog og talesprog
  • læsning
  • sproglig korrekthed
  • ord og betydning
  • grammatik
  • skriveprocessen
  • kommunikation

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk G på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Til slut kommer du til en mundtlig prøve og to skriftlige prøver. Herefter er du klar til at gå videre på dansk F.

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk G.

 • Dansk Basis (AVU)
  Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau.
  Du arbejder med det talte sprog, du lytter til sproget og taler og skriver dansk. Du lærer også grammatik.
  Du lærer at formulere dig på skrift og i tale og lærer om ordenes betydning.

  For at blive bedre til at kommunikere på dansk arbejder du blandt andet med:

  • grammatik, retskrivning og tegnsætning
  • sproglig korrekthed
  • skriftsprog
  • genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
  • læsning, læsestrategier og ordforråd
  • udtale
  • argumentationsteknikker
  • kommunikation

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk Basis på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter dansk på basis-niveau.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk basis.