Kemi

Formålet med kemi er at give dig forståelse for naturvidenskabelig tankegang og metode. Kemi kan anvendes til gavn for mennesker og samfund, men det kan også gøre skade på sundhed og miljø, hvis det ikke bruges rigtigt.

Faget fokuserer blandt andet på, at du bliver i stand til at forholde dig kritisk, ansvarligt og med faglig indsigt til forskellige aktuelle kemiske problemstillinger.

Faget skal give indsigt i metoder, begreber og lovgivning på området samt skabe kendskab til forskellige kemiske stoffer, og hvordan de reagerer.

Kemi med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage kemi på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan læse kemi på følgende niveauer

 • Kemi B (hf)

  Kemi B er et naturvidenskabeligt fag, der giver dig kendskab til centrale begreber i kemi i eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

  Du lærer om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske/fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i forskellige sammenhæng. Undervisningen er en kombination af teori og eksperimenter, og du lærer også at formidle resultaterne af dine beregninger og forsøg mundtligt og skriftligt.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • stoffers opbygning, herunder struktur og stereoisomeri

  • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger

  • stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne

  • kemiske reaktioner

  • eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

  • kemiske ligevægte

  • reaktioners hastigheder

  • kemisk syntese

  Kemi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Kemi på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage kemi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  På fjernundervisning skal du møde til en laboratorieweekend sammen med andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om kemi B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Kemi C (hf)

  Kemi C er et naturvidenskabeligt fag, hvor du får du et grundlæggende kendskab til fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

  Du lærer at beskrive stoffers opbygning og enkle kemiske reaktioner og at udføre kemiske beregninger og eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr. Resultaterne lærer du at beskrive og forklare mundtligt og skriftligt.

  Undervisningen vil berøre følgende områder:

  • stoffers opbygning

  • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og stofmængdekoncentration

  • kemiske reaktioner

  • eksperimentelt arbejde, herunder kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed

  Kemi C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage kemi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  På fjernundervisning skal du møde til en laboratorieweekend sammen med andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om kemi C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan