Uddannelsesudvalget for VUC Syd

fremtiden er din

Uddannelsesudvalget repræsenterer det geografiske område, hvor VUC Syd har ansvaret for uddannelsesudbuddet, nemlig de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.


Uddannelsesudvalget er rådgivende overfor VUC Syd i uddannelsesspørgsmål og én af opgaverne er at afgive udtalelse til institutionens bestyrelse, inden der indgås driftsoverenskomster vedrørende Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for voksne.

Medlemssammensætning

Repræsentanter fra arbejdsgiverside: 2 medlemmer.
Repræsentanter fra arbejdstagerside: 2 medlemmer.
Repræsentanter fra driftsoverenskomstparter: 2 medlemmer. Repræsentanter udpeges af og blandt driftsoverenskomstparterne jf bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre § 2 stk. 1 2).

Nuværende medlemmer 

  • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
  • Kenneth Fåborg, Arla Christiansfeld (DA)
  • Britta Nielsen, 3F Vojens
  • Anette Poulsen Hansen, FOA, Sønderborg
  • Samuel Friberg, Haderslev Handelsskole
  • Rikke Kristoffersen, Haderslev Sprogcenter

Uddannelsesudvalgets sekretariat VUC Syd:

Bente Lyck-Damgaard, direktør, VUC Syd 
Anita Lundgren Fischer, uddannelseschef, VUC Syd

Referater

Dato Referat
25. oktober 2023 Referat
16. marts 2023 Referat
5. oktober 2022 Referat
15. marts 2022 Referat
13. oktober 2021 Referat
21. marts 2021  Referat
9. oktober 2020 Referat
VUC_SYD_DSC_4468.jpg
VUC_SYD_DSC_3976.jpg
Skærmbillede 2014-02-28 kl. 08.51.32.png