Uddannelsesudvalget for VUC Syd

fremtiden er din

Uddannelsesudvalget repræsenterer det geografiske område, hvor VUC Syd har ansvaret for uddannelsesudbuddet, nemlig de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.


Uddannelsesudvalget er rådgivende overfor VUC Syd i uddannelsesspørgsmål og én af opgaverne er at afgive udtalelse til institutionens bestyrelse, inden der indgås driftsoverenskomster vedrørende Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for voksne.

Medlemssammensætning

LO: 2 medlemmer.
Dansk Arbejdsgiverforening: 2 medlemmer.
Kommunerne: 2 medlemmer.
UC Syd: 1 medlem.
Ordblindeforeningen: 1 medlem.
Repræsentanter for driftsoverenskomstparter: 1 medlem pr. overenskomstpart.

Nuværende medlemmer (2017/18)

Christian Bock, Ordblindeforeningen (formand)
Bent Holm Poulsen, LO
Jens Egon Jørgensen, LO
Henrik Mehlsen, Kommunerne
Bo Morthorst Rasmussen, Kommunerne
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Peder Thode Loft, AOF Syd, driftsoverenskomstpart
Kirsten Jensen, IBC, dritsoverenskomstpart
Jacob Due Hansen, Haderslev Sprogcenter, driftsoverenskomstpart

 

Uddannelsesudvalgets sekretariat VUC Syd:
Direktør Asbjørn Nielsen, an@vucsyd.dk
Uddannelsesleder Tina Schurad, tsc@vucsyd.dk
Sekretær / tovholder: Lise Overgaard Lauritsen, lol@vucsyd.dk
 

VUC_SYD_DSC_4468.jpg
VUC_SYD_DSC_3976.jpg
Skærmbillede 2014-02-28 kl. 08.51.32.png