Uddannelsesudvalget for VUC Syd

fremtiden er din

Uddannelsesudvalget repræsenterer det geografiske område, hvor VUC Syd har ansvaret for uddannelsesudbuddet, nemlig de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.


Uddannelsesudvalget er rådgivende overfor VUC Syd i uddannelsesspørgsmål og én af opgaverne er at afgive udtalelse til institutionens bestyrelse, inden der indgås driftsoverenskomster vedrørende Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for voksne.

Medlemssammensætning

Repræsentanter fra arbejdsgiverside: 2 medlemmer.
Repræsentanter fra arbejdstagerside: 2 medlemmer.
Repræsentanter fra driftsoverenskomstparter: 2 medlemmer. Repræsentanter udpeges af og blandt driftsoverenskomstparterne jf bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre § 2 stk. 1 2).

Nuværende medlemmer 

  • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
  • Kenneth Fåborg, Arla Christiansfeld (DA)
  • Britta Nielsen, 3F Vojens
  • Jytte Thomsen Østergaard, FOA, Sønderborg
  • Kirsten Jensen, IBC
  • Rikke Kristoffersen, Haderslev Sprogcenter

Uddannelsesudvalgets sekretariat VUC Syd:

Bente Lyck-Damgaard, direktør, VUC Syd 
Anita Lundgren Fischer, uddannelseschef, VUC Syd

Referater

Dato Referat
15. marts 2022 Referat
13. oktober 2021 Referat
21. marts 2021  Referat
9. oktober 2020 Referat
VUC_SYD_DSC_4468.jpg
VUC_SYD_DSC_3976.jpg
Skærmbillede 2014-02-28 kl. 08.51.32.png