Kontaktudvalg og kursistråd

Din medindflydelse på VUC Syd

Kontaktudvalg

Ved hver af afdelingerne i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kan kursister og elever melde sig til kontaktudvalget.

Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag og socialt samvær. Kontaktudvalgene nedsættes ved kursusårets begyndelse i september og består indtil dimissionen efterfølgende år.

Kursistråd

Hvert år i oktober er der valg, hvor der skal vælges 3-7 medlemmer. Derefter konstitueres kursistrådet, og formand, næstformand og sekretær udpeges. 

Kursistrådet beskæftiger sig med kursisternes interesser i forhold til undervisningen generelt, det faglige indhold og kulturelle, personlige og økonomiske interesser på VUC Syd. Kursistrådet fungerer som talerør og brobyggere mellem kursisterne og skolens lærere og ledelse.