Bestyrelse

fremtiden er din

VUC Syds bestyrelse består jf. vedtægterne af ti medlemmer. Bestyrelsen er øverste myndighed og mødes jf. sin forretningsorden mindst fire gange årligt.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af institutionens leder (direktør).


Vedtægten fastlægger bestyrelsens opgaver, som omhandler tilsyn med institutionen, budget og regnskab, målsætning, kvalitetssikring og en række yderligere forhold af strategisk betydning for institutionens virke, herunder institutionens udbud af uddannelser, samarbejde med andre institutioner m.v.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 11. september 2018 indsat ny bestyrelse for VUC Syd. Bestyrelsen består af:

Laust Joen Jakobsen (formand), formand for Campus Bornholm
Peter Amstrup, fhv. administrerende direktør på Rybners
Ulla Koch, næstformand, formand for Danske HF & VUC – bestyrelserne
Lars Mortensen, tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet og nuværende bestyrelsesmedlem i Vestegnen HF & VUC