Billedkunst

Faget giver dig færdigheder i at forstå billedkunst. For eksempel trænes du i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Desuden får du viden om forskellige tiders opfattelse af kunst. Du lærer samtidig at arbejde med forskellige materialer og teknikker.

Senere arbejder du med både selv at skabe og at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Billedkunst med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage billedkunst på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage billedkunst på følgende niveauer

 • Billedkunst niveau C (hf)

  I billedkunst arbejder du teoretisk og praktisk med tegning, maleri, skulptur og arkitektur, men også nyere former for kunst som fx fotografi, installationskunst, netkunst og videokunst.

  Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt projekt på egen hånd. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

  Billedkunst på fjernundervisning

  I billedkunst på fjernundervisning foregår det meste af undervisningen via din iPad eller en computer. Derfor har undervisningen et særligt fokus på medie- og kunstformer fra nutiden, men du vil få kendskab til og forholde dig analytisk til værker fra en række perioder.

  Det betyder ikke, at pensler og blyanter kommer til at ligge og samle støv, for du skal selvfølgelig også prøve kræfter med nogle af de mere traditionelle kunstformer, hvor du selv skal skabe dine egne værker.

  Prøve

  Billedkunst på niveau C afsluttes med mundtlig eksamen.

  Læs mere om billedkunst C på ug.dk