Billedkunst

Faget giver dig færdigheder i at forstå billedkunst. For eksempel trænes du i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Desuden får du viden om forskellige tiders opfattelse af kunst. Du lærer samtidig at arbejde med forskellige materialer og teknikker.

Senere arbejder du med både selv at skabe og at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Billedkunst med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage billedkunst på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage billedkunst på følgende niveauer

 • Billedkunst niveau C (hf)

  I billedkunst arbejder du teoretisk og praktisk med tegning, maleri, skulptur og arkitektur, men også nyere former for kunst som fx fotografi, installationskunst, netkunst og videokunst.

  Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt projekt på egen hånd. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

  Billedkunst på fjernundervisning

  I billedkunst på fjernundervisning foregår det meste af undervisningen via din iPad eller en computer. Derfor har undervisningen et særligt fokus på medie- og kunstformer fra nutiden, men du vil få kendskab til og forholde dig analytisk til værker fra en række perioder.

  Det betyder ikke, at pensler og blyanter kommer til at ligge og samle støv, for du skal selvfølgelig også prøve kræfter med nogle af de mere traditionelle kunstformer, hvor du selv skal skabe dine egne værker.

  Prøve

  Billedkunst på niveau C afsluttes med mundtlig eksamen.

  Læs mere om billedkunst C på ug.dk

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Billedkunst niveau D (AVU)

  På billedkunst niveau D lære du at forstå billedkunst. Du trænes for eksempel i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Du får også viden om forskellige tiders opfattelse af kunst.

  Du kommer blandt andet til at arbejde:

  • Praktisk og eksperimenterende billedfremstilling
  • Kendskab til materialer og teknikker
  • Viden om billedsproglige virkemidler, fx farver, lys, skygge, komposition og perspektiv
  • Kunsthistoriske perioder - også nyere tid
  • Besøg på udstillinger eller besøg af gæstelærere
  • Populær hverdagskunst
  • Kunstneriske udtryk fra andre verdensdele

  It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning samt til billedfremstilling og billedbehandling.

  Billedkunst på fjernundervisning

  Du kan også tage billedkunst D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Aabenraa, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Billedkunst på niveau D afsluttes med mundtlig eksamen.

  Læs mere om billedkunst D på ug.dk