Dansk som andetsprog

I dansk som andetsprog lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Du kan starte helt fra grundlæggende niveau, hvor vi arbejder med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og hvor du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse.

På de højere niveauer udvikles dine evner i både mundtlig og skriftlig dansk, du vil arbejde med forskellige litterære værker og få et sikkert og nuanceret sprog.

Dansk som andetsprog med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage dansk som andetsprog på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Du kan tage Dansk som andetsprog på følgende niveauer

 • Dansk som andetsprog D (AVU)

  I dansk som andetsprog D lærer du at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler.

  På dette niveau vil du arbejde meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og du skal læse et litterært værk i original udgivelse.

  Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse, en avis m.m.

  Dine skrivekompetencer vil blive forbedret og udbygget, mens du arbejder med de øvrige discipliner.

  Dansk som andetsprog D på fjernundervisning

  Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog niveau D.

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog D.

   

 • Dansk som andetsprog E (AVU)

  I dansk som andetsprog vil du arbejde videre med at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk og at tilpasse dit sprog til situationen.

  Når du skal arbejde med tekster, vil du bl.a. lære at beskrive og analysere forskellige medier og blive bevidst om afsender og modtagerforhold.

  Når du skal arbejde med læsning af tekster, får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870 i forskellige genrer. Du skal bl.a. læse et litterært værk i original udgivelse.

  Du vil forbedre dine kompetencer i skriftlig fremstilling, hvor du arbejder med egne skriftlige tekster.

  Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis baseret på en skriftlig problemformulering. 

  Dansk som andetsprog E på fjernundervisning

  Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog E.

   

 • Dansk som andetsprog F (AVU)

  I dansk som andetsprog F lærer du at tale og skrive på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på rimeligt flydende dansk og tilpasse dit sprog til den konkrete situation.

  Vi vil arbejde med forskellige måder at læse på, og du vil prøve at arbejde med punktum, komma og andre tegn, du skal bruge, når du skal skrive længere sætninger. Du vil også arbejde med opbygning af argumenter og synspunkter.

  I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt, og du vil udbygge og forbedre dine egne skrivekompetencer.

  Dansk som andetsprog F på fjernundervisning

  Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog F.

   

 • Dansk som andetsprog G (AVU)

  I dansk som andetsprog på niveau G går vi stille og roligt til sproget. Du lærer at bruge dansk både mundtligt og skriftligt, du lærer at indgå i en samtale og kommer til at kende nogle af de sjove og spændende ting ved sproget.

  Vi har mange redskaber, der gør det nemt og sjovt at komme i gang.

  I faget dansk som andetsprog vil du arbejde med at få fire færdigheder: Tale, lytte, læse og skrive. Du vil opleve, at sproget bliver en kilde til personlig og kulturel udvikling. Du vil blive bedre til at bruge sproget korrekt og til at formulere dig.

  Dansk som andetsprog G på fjernundervisning

  Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Til slut kommer du til en mundtlig prøve og to skriftlige prøver. Herefter er du klar til at gå videre på dansk som andetsprog F.

  Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog G.

 • Dansk som andetsprog Basis (AVU)
  Basisniveau i dansk som andetsprog er det mest grundlæggende niveau.
  Du lærer at udtrykke dig både mundtlig og skriftligt. Du læser danske tekster og skriver enkle tekster. 
  I undervisningen kommer du til at arbejde med emner fra hverdagen og blandt andet at arbejde med:
  • ordforråd
  • udtale
  • kommunikation
  • skriftsprog
  • sproglig korrekthed
  • elementær grammatik

  I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

  Dansk som andetsprog Basis på fjernundervisning

  Du kan også tage dansk som andetsprog på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog på basis-niveau.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog basis.