Erhvervsøkonomi

I faget erhvervsøkonomi udvikler du en viden om hvilke betingelser og muligheder, der skal være til stede for at etablere og udvikle en virksomhed. Du lærer også om, hvordan virksomheder skaber værdier, og hvad dette betyder for samfundets udvikling.

Du vil også lære om en virksomheds værdi- og idegrundlag samt hvordan disse hænger sammen med virksomhedens afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder.

Faget fokuserer på forskellige analysemodeller på teoretisk og praktisk plan.

Erhvervsøkonomi med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage erhvervsøkonomi på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere nedenfor.

Du kan tage erhvervsøkonomi på følgende niveau

 • Erhvervsøkonomi C (hf)

  Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der lærer dig om strategi, økonomi, afsætning og organisation samt om virksomheders samspil med omverden. Du får viden om de betingelser og muligheder, du har for at oprette en virksomhed i et internationalt samfund og vil blandt andet lære at:

  • anvende viden om en virksomheds branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere strategiske muligheder

  • redegøre for problemstillinger i forbindelse med virksomhedsetablering

  • anvende viden om en virksomheds organisation til at diskutere og vurdere virksomhedens muligheder for udvikling

  • arbejde med erhvervsøkonomiske modeller

  • anvende viden om en virksomheds økonomi til at diskutere og vurdere målopfyldelse  Erhvervsøkonomi på fjernundervisning

  Du kan også tage erhvervsøkonomi på fjernundervisning.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af to prøveformer. Læs mere herom på linket nedenfor.

  Læs mere om erhvervsøkonomi C på ug.dk.