Psykologi

Der sættes fokus på psykologiens kernestof, begreber og metoder. Faget klæder kursisterne på til at kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

På højere niveau skal du kunne inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder at placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme.

Faget fokuserer også på evnerne til at kunne formidle den psykologiske viden skriftligt og mundtligt på en klar og præcis begrebslig måde.  

Psykologi med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage psykologi på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Psykologi kan tages på følgende niveauer

 • Psykologi B (hf)

  Psykologi B bygger oven på C-niveau og giver dig et indgående kendskab til faget, hovedsageligt i forhold til det normaltfungerende menneske.

  Du lærer om menneskets udvikling, herunder hvad arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forhold har af betydning for læring og motivation. Derudover lærer du at forholde dig kritisk til centrale teorier og undersøgelser og skal i forløbet også gennemføre mindre former for feltundersøgelser, som du skal fremlægge mundtligt og skriftligt.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi
  • kognition og læring
  • personlighed og identitet

  Psykologi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Psykologi B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage psykologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om psykologi B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Psykologi C (hf)

  I psykologi lærer du om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får en bred indsigt i fagets områder og begreber og viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

  Du får blandt andet undervisning inden for følgende områder:

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi
  • kognition og læring
  • personlighed og identitet

  Psykologi C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage psykologi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om psykologi C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Psykologi D (AVU)

  På psykologi D får du indsigt i teorier om det psykiske liv, der udspiller sig i mennesket og i dets relationer til andre.

  I undervisningen vil der være fokus på normalfungerende menneskers tænkning, følelser og handlinger samt på deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

  I løbet af faget kommer du til at arbejde med:

  • Gruppepsykologi
  • Familie og opdragelse
  • Socialisering og kulturpåvirkninger
  • Udviklingspsykologi
  • Identitet
  • Læring og intelligens

  IT anvendes primært i forbindelse med dine skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

  PSYKOLOGI D KUN PÅ FJERNUNDERVISNING

  Psykologi D kan kun tages som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om psykologi D på ug.dk.