Psykologi

Der sættes fokus på psykologiens kernestof, begreber og metoder. Faget klæder kursisterne på til at kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

På højere niveau skal du kunne inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder at placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme.

Faget fokuserer også på evnerne til at kunne formidle den psykologiske viden skriftligt og mundtligt på en klar og præcis begrebslig måde.  

Psykologi med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage psykologi på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Psykologi kan tages på følgende niveauer

 • Psykologi B (hf)

  Psykologi B bygger oven på C-niveau og giver dig et indgående kendskab til faget, hovedsageligt i forhold til det normaltfungerende menneske.

  Du lærer om menneskets udvikling, herunder hvad arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forhold har af betydning for læring og motivation. Derudover lærer du at forholde dig kritisk til centrale teorier og undersøgelser og skal i forløbet også gennemføre mindre former for feltundersøgelser, som du skal fremlægge mundtligt og skriftligt.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi
  • kognition og læring
  • personlighed og identitet

  Psykologi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  PSYKOLOGI PÅ FJERNUNDERVISNING

  Psykologi B kan også tages på fjernundervisning.

  PRØVE

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om psykologi B på ug.dk.

 • Psykologi C (hf)

  I psykologi lærer du om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får en bred indsigt i fagets områder og begreber og viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

  Du får blandt andet undervisning inden for følgende områder:

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi
  • kognition og læring
  • personlighed og identitet

  PSYKOLOGI PÅ FJERNUNDERVISNING

  Psykologi C kan også tages på fjernundervisning.

  PRØVE

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om psykologi C på ug.dk.