Spansk

Gennem arbejdet med det spanske sprog udvikler du helt grundlæggende din evne til at forstå og kommunikere på spansk. Samtidig skal du opnå et kendskab til spansksprogede kulturer og litteratur.

Studiet af spansk kultur og litteratur giver viden og indsigt som vil give dig en forståelse af spanske og latinamerikanske samfundsforhold og spansksproget kultur.

Faget indeholder både en praktisk og en teoretisk del. Spansk er samtidig et vindue mod andre romanske sprog og kulturer.

Spansk med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage spansk på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Spansk kan tages på følgende niveauer

 • Spansk A (hf)

  I spansk A er der fokus på mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Du kommer til at læse forskellige slags tekster, lærer at føre en samtale på et klart og nogenlunde flydende spansk samt at skrive enkle og sammenhængende tekster.

  Derudover får du grundlæggende viden om kultur, historie og samfundsforhold i spansksprogede samfund, især i Amerika og Spanien.

  Undervisningen vil have fokus på følgende emner:

  • sprogets opbygning og grammatik
  • spansk udtale og intonation
  • spansk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold
  • at læse, forstå og analysere spansk skønlitteratur og sagprosa

  SPANSK PÅ FJERNUNDERVISNING

  Spansk A kan også tages på fjernundervisning.

  PRØVE

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Du kan læse mere om spansk A på ug.dk.

 • Spansk 0-B (hf)

  I spansk 0-B vil du lære at kommunikere på spansk, du vil lære at læse forskellige tekstgenrer og at skrive små almene tekster og du vil lære om spansk grammatik, fonetik og sprogbrug.

  Forløbet giver dig indsigt i de samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold i spansktalende lande.

  Du kommer til at analysere et udvalg af nye og ældre teksttyper og vil i forløbet opbygge et specifikt ordforråd i forhold til de emner, som gennemgås.

  Spansk 0-B dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  SPANSK PÅ FJERNUNDERVISNING

  Spansk 0-B kan også tages på fjernundervisning.

  PRØVE

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om spansk B på ug.dk.