Tysk

Faget beskæftiger sig med det tyske sprog, tysksproget kultur og globale forhold. På de grundlæggende niveauer bliver du bedre til at forstå tysk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt tysk om helt almindelige emner. Du får også viden om kultur og samfund i Tyskland.

På de højere hf-niveauer beskæftiger du dig med tekster og andre medier på tysk og lærer at beherske et varieret ordforråd, der gør det muligt for dig at deltage ubesværet i samtale og diskussion på tysk samt i øvrigt kommunikere i tale og skrift. Samtidig får du udbygget en teoretisk viden om fagets stofområder. 

Tysk med fremmøde eller som fjernundervisning

Du kan tage tysk på vores afdelinger og som fjernundervisning. Læs mere under de enkelte niveauer.

Tysk kan læses på følgende niveauer

 • Tysk A (hf)

  I tysk A forbedrer du dine mundtlige og skriftlige færdigheder, så du kan begå dig på flydende tysk med et varieret ordforråd i mange forskellige situationer. Du får med andre ord skærpet din forståelse af grammatik, stavemåde, sprogbrug samt udtale.

  Du kommer også til at analysere et bredt udvalg af teksttyper samt mediestof og film og lærer at anvende de faglige ord og begreber hertil.

  Undervisningen vil også give dig et grundigt indblik i historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland.

  Undervisningen vil omfatte:

  • litterære og ikke-litterære tekster
  • analyse af nyere og ældre tekster
  • væsentlige sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægt på Tyskland efter 1945
  • aktuelle forhold og indsigt i levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande med hovedvægt på Tyskland
  • væsentlige normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation

  Tysk A på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Læs mere om tysk A på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Tysk B (hf)

  Tysk B bygger oven på C-niveau, så du bliver bedre til at læse og forstå skrevet og talt tysk samt får yderligere træning i at føre en samtale på nogenlunde flydende og korrekt tysk.

  Det betyder, at du vil blive bedre til at mestre tysk grammatik, stavemåde og sprogbrug, samt at du vil komme til at læse et bredt udvalg af forskellige tyske tekster med hovedvægt på tiden efter 1945.

  Du vil også få et bedre kendskab til de samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold i Tyskland.

  Undervisningen vil tage udgangspunkt i følgende emner:

  • regler og normer for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation
  • udtale
  • kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold
  • aktuelle forhold i tysksprogede lande
  • nyere litterære tekster, som giver varieret og nuanceret indsigt i levevilkår, værdier og normer i Tyskland

  Tysk B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

  Tysk B på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om tysk B på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Tysk C (hf)

  I tysk C på fjernundervisning lærer du at læse og forstå tysk om almene emner, så du kan føre en samtale herom samt skrive enkle tekster på tysk.

  Det indebærer, at du lærer om korrekt udtale, grammatik og opbygger et basalt ordforråd om specifikke emner.

  Du vil læse og analysere en række tyske tekster - såval litterære som ikke-litterære, mediestof og film. Derudover giver undervisningen dig indblik i væsentlige samfundsmæssige og aktuelle forhold.

  Tysk C på fjernundervisning

  Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Eksamen består af en mundtlig prøve.

  Læs mere om tysk C på ug.dk.

  Læreplan

  Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

 • Tysk D (AVU)

  Vi vil arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation på tysk om aktuelle emner indenfor hverdagen, samfundet og kulturen. Undervisningen giver dig mulighed for at læse og forstå forskellige typer tekst fra aviser, internet, film mv.

  Du arbejder blandt andet med:

  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • kommunikationsstrategier
  • tysk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
  • fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
  • tekster om tyske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner

  TYSK D PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage tysk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på tysk, niveau D

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk D.

 • Tysk E (AVU)

  Du arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation på tysk om dagligdags, samfundsrelaterede og kulturelle emner. Du lærer at udtrykke dig i korte sætninger og kommer til at arbejde med tysk udtale. Undervisningsmaterialet består af forskellige typer tekster også fra fx tv og internet.

  Du arbejder bl.a. med:

  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • lytte- og samtalestrategier
  • tysk grammatik, retskrivning og enkel sætningsopbygning
  • fiktive og ikke-fiktive tekster om kendte emner
  • tyske kultur- og samfundsforhold

  TYSK E PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage tysk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes ingen prøve efter tysk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk E.

 • Tysk F (AVU)

  Du bliver bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Vi vil især arbejde med skriftlig tysk, hvor du lærer at skrive postkort, små slogans, notitser mv. Du arbejder med tekster fra fx aviser, bøger, tv og internet.

  Vi arbejder bl.a. med

  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • tysk grammatik og sætningsstruktur
  • fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
  • tyske kultur- og samfundsforhold

  TYSK F PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage tysk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes ingen prøve efter tysk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk F.

 • Tysk G (AVU)

  Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Vi starter med hverdagens emner som indkøb, ferie, arbejdsplads mv.

  Du vil også lære at forstå korte tekster, som hentes fx fra bøger, film og internet.

  Vi arbejder blandt andet med

  • tysk ordforråd på begynderstadiet
  • udtale
  • tysk grammatik
  • retskrivning
  • tyske kultur- og samfundsforhold

  TYSK G PÅ FJERNUNDERVISNING

  Du kan også tage tysk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  PRØVE

  Der afholdes en mundtlig prøve på tysk, niveau G.

  I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk G.

 • Tysk Basis (AVU)

  Basisniveau i tysk er det mest grundlæggende niveau. Du kommer til at lære at kommunikere på et meget enkelt tysk om emner fra hverdagen - familie, bolig eller uddannelse.

  Du lærer at forstå og stille enkle spørgsmål og fortælle om et emne, du har interesse for. Du arbejder også med korte tekster på tysk, for eksempel informationer på skilte, køreplaner og tv-programmer.

  Du kommer blandt andet til at arbejde med:

  • tysk udtale
  • ordforråd
  • grundlæggende grammatik
  • enkle tekster om genkendelige emner
  • enkle kommunikationsstrategier
  • tyske kultur- og samfundsforhold

  Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation.

  Tysk Basis på fjernundervisning

  Du kan også tage tysk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

  Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

  Prøve

  Der afholdes ikke prøve efter tysk på basis-niveau.

  Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om tysk basis.