Kom­pe­ten­ce­vur­de­ring

fremtiden er din

Få papir på det du kan

VUC Syd tilbyder at vurdere dine nuværende kompetencer i fag som dansk, fremmedsprog og matematik. Vi kalder det en Realkompetencevurdering (RKV).


Dine realkompetencer er summen af alt det, du ved og kan. Ikke kun det, du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse. Eksempler kunne være:



  • gennem længerevarende kurser

  • gennem bosættelse i udlandet

  • som aktiv frivillig i en organisation


RKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx), niveau C-A.

Hvordan foregår det?

  • En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC Syd og efter en udarbejdet vurderingsplan.
  • Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde). 
  • Når VUC Syd har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
  • I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

 www.minkompetencemappe.dk har du mulighed for at udfylde et elektronisk CV, der kan indgå i RKV’en.

 

Fakta om kompetencevurdering

Ansøgning og tilmelding

Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor.