Kom­pe­ten­ce­vur­de­ring

fremtiden er din

Få papir på det du kan

VUC Syd tilbyder at vurdere dine nuværende kompetencer i fag som dansk, fremmedsprog og matematik.
Vi kalder det en Realkompetencevurdering (RKV).


Dine realkompetencer er summen af alt det, du ved og kan. Ikke kun det, du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser

  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder

  • gennem udlandsophold, fx lærer nye sprog

  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation.


RKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx), niveau C-A.

Fakta om kompetencevurdering

Ansøgning og tilmelding

Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor.