Voksen Special Undervisning

fremtiden er din

VSU er undervisning til unge og voksne, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er tale om målrettet undervisning, som kan gøre det nemmere at håndtere dagligdagen med en funktionsnedsættelse. Undervisningen planlægges, så den passer til den enkeltes behov og ønsker.
Vi underviser fx mennesker, der  • har pådraget sig en hjerneskade

 • har psykiske lidelser

 • har kroniske smerter

 • er døv/hørehæmmet

 • har synsvanskeligheder

Undervisningen

Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en samtale, hvor lærer og kursist sammen finder frem til mål og indhold; afhængig af kursistens handicap. 
Der undervises dog typisk i

 • almindelige skolefag
 • hukommelsesstrategier
 • opmærksomhedsøvelser
 • personlige strategier
 • strukturering
 • brug af it i dagligdagen

Vi udarbejder sammen med kursisten og evt. en pårørende en handlingsplan, der fortæller om undervisningens mål og indhold, hvordan kursisten og vi vil arbejde frem mod målet og hvor tit, der undervises. 
De fleste kommer til undervisning 1-2 gange pr. uge og har ugentligt mellem 2 - 6 timer. Når undervisningsforløbet er slut, bliver kursisten rådgivet og vejledt omkring mulighederne for andre aktiviteter. 

Driftsoverenskomst

Der er driftsoverenskomst på Voksenspecialundervisningsområdet mellem Sønderborg Kommune og VUC Syd vedrørende specialundervisning for voksne.
Det betyder, at VUC Syd har ansvaret for afviklingen af undervisningen. 

Kontakt

Charlotte Roth er visitator, vejleder og lærer ved VSU på VUC Syd. Hun kan kontaktes på cr@vucsyd.dk, tlf: 2485 1273.