Professionel kapital

fremtiden er din

VUC Syd har i 2017 grundlæggende revideret sin tilgang til arbejdet med trivsel. Samarbejdsudvalget har besluttet fremover at bruge GLs model for professionel kapital som ramme for arbejdet med psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Arbejdet med professionel kapital indgår i VUC Syds plan for at styrke løfteevnen, højne trivslen, samt sænke personaleomsætningen og sygefraværet under overskriften “Danmarks Bedste VUC”.

Den første undersøgelse af professionel kapital på VUC Syd gennemføres i foråret 2018 og rapporten vil blive offentliggjort på vucsyd.dk, når den foreligger og er behandlet i Samarbejdsudvalget og i bestyrelsen.

Tidligere trivselsundersøgelser:

Kursisttrivsel

VUC Syd skal minimum hvert tredje år gennemføre en undervisningsmiljøvurdering.
I forlængelse af gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. januar 2017, skal VUC Syd derudover på hf-området hvert år gennemføre en trivselsundersøgelse. Den næste undervisningsmiljøvurdering samt hf trivselsundersøgelse vil blive gennemført, så snart det nye undersøgelsesdesign fra Undervisningsministeriet foreligger.


Tidligere Undervisningsmiljøvurderinger