51 medarbejdere modtager påtænkt afsked

fremtiden er din

VUC Syd har idag orienteret 51 medarbejdere om, at de påtænkes opsagt. Yderligere 12 stillinger er fundet gennem frivillig fratrædelse mv. Der er tale om 21 AVU-lærerstillinger, mens de øvrige stillinger fordeler sig på tekniske og administrative funktioner.


Derudover er 19 medarbejdere orienteret om, at de påtænkes overdraget til den nye FGU-institution pr 1.8 2019.


Der er nu en høringsperiode frem mod slutningen af november, hvor evt. endelige afskedigelser vil blive meddelt. Da der er tale om personalesager, har VUC Syd ikke yderligere kommentarer til de påtænkte afskedigelser.