VUC Syd leverer overskud trods faldende aktivitet

VUC Syd leverer et overskud i 2021 på 3,2 mio. kr. på driften til trods for faldende aktivitet.

Formand for det midlertidige styre, Laust Joen Jakobsen er samlet set tilfreds med resultatet:

”Vi lykkes i store træk med vores indsatser. Vi ser god effekt af vores samarbejder med de andre sønderjyske uddannelsesaktører og vi leverer for tredje år i træk en kernedrift, der balancerer. Men vi er ligesom resten af voksenuddannelsessektoren presset af højkonjunkturen og den meget lave ledighed.”

Ifølge formanden bekræfter udviklingen, at VUC Syds strategi er helt rigtig. Det gælder både i forhold til indsatsen for at sikre uddannelsesmuligheder for kursister med andre udfordringer udover uddannelse og for personer i arbejde. Det pressede arbejdsmarked skal ifølge bestyrelsesformanden vendes til en mulighed for at få endnu flere med på uddannelsesvognen. Ikke mindst på velfærdsområdet, hvor professionsuddannelserne helt generelt mangler ansøgere.

“Vi styrker vores tilbud fra august med en to-årig hf tilrettelagt over tre år for elever med funktionsnedsættelser. Derudover skruer vi op for vores støttetiltag, hvor vi blandt andet arbejder på et nyt tilbud målrettet kursister med talblindhed. Og så vil vi både styrke samarbejdet sydover i forhold til det danske mindretal og tilbuddet til personer i arbejde gennem samarbejdet i VUC Erhverv”, uddyber Laust Joen Jakobsen.  

Han roser samtidig medarbejderne for indsatsen og fremhæver, at VUC Syd sideløbende har set en elevtrivsel over landsgennemsnittet i den årlige elevtrivselsundersøgelse, Undervisningsministeriet gennemfører på de gymnasiale uddannelser.

På omkostningssiden har VUC Syd i 2021 yderligere reduceret sine omkostninger med ca. 9,5 mio. kr. Formanden peger på, at VUC Syd blandt andet fortsætter med at høste fordele af administrative fællesskaber og indsatserne for at forenkle sin administration.

Læs årsrapporten her: Årsrapport 2021.

 

Yderligere information:

Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre: 4189 7007.