Fastholdelsesstrategi

fremtiden er din

På VUC Syd er det en klar fælles målsætning, at flere elever skal fastholdes og gennemføre deres uddannelse med gode resultater. Fastholdelsesstrategien skal være med til at sætte rammen for dette. Strategien indeholder en række indsatser på forskellige niveauer; gennem studiemiljøet, i forbindelse med undervisningen, gennem vejledningen samt yderligere støtteforanstaltninger.