Værdier på VUC Syd

fremtiden er din

Vores værdier er VUC Syds kendetegn indadtil og udadtil.

Nysgerrighed
- Vi lærer for at udvikle andre og os selv

Fællesskab
– Vi ser og lytter til hinanden for at skabe stærke relationer.

Engagement
- Vi engagerer os i det, vi laver, for at motivere hinanden.

Respekt
- Vi respekterer forskellighed for at give plads til alle.

Ansvar
- Vi tager ansvar for hinanden og for os selv for at skabe fælles resultater.

Ambitioner
- Vi tør have ambitioner på hinandens og egne vegne for at skabe udvikling.