Værdier på VUC Syd

fremtiden er din

Vores værdier er VUC Syds kendetegn indadtil og udadtil. De er målsætninger eller pejlemærker, fordi vi ønsker at være en fleksibel organisation, der befinder sig i løbende udvikling.

Nysgerrighed
- Vi lærer for at udvikle andre og os selv

Fællesskab
– Vi ser og lytter til hinanden for at skabe stærke relationer.

Engagement
- Vi engagerer os i det, vi laver, for at motivere hinanden.

Respekt
- Vi respekterer forskellighed for at give plads til alle.

Ansvar
- Vi tager ansvar for hinanden og for os selv for at skabe fælles resultater.

Ambitioner
- Vi tør have ambitioner på hinandens og egne vegne for at skabe udvikling.