Værdier på VUC Syd

fremtiden er din

Fire stærke søjler

Vores værdier hviler på fire søjler: Åbenhed, engagement, respekt og faglighed. Det er vores kendetegn indadtil og udadtil. Samtidig fungerer de som målsætninger eller pejlemærker, fordi vi ønsker at være en fleksibel organisation, der befinder sig i et felt af stadig udvikling.

Åbenhed

Vi finder det værdifuldt, at vi er åbne i mødet med nye mennesker og nye situationer.

Det betyder, at vi viser åbenhed overfor det ukendte og er bevidste om, at gennem refleksion kan vi gøre det muligt at overskride grænser, se nye muligheder, skabe fleksible løsninger, der vil være medvirkende til, at vi kan rumme, arbejde med og acceptere forskelligheder.

Vores samarbejde skal være kendetegnet ved en åben dialog samt at forskelligheder opfattes positivt og konstruktivt, og at alle medarbejdere føler sig værdsat.

Vi ønsker, at vore kursister og samarbejdspartnere oplever, at vi har overskud og er professionelle til at løse problemer og tænke nye tanker. Vi ønsker at blive opfattet som en udviklende institution med god plads og højt til loftet.

 

Engagement

Vi finder det værdifuldt, at vi er engagerede i vores arbejde og udstråler arbejdsglæde i forhold til vores samlede virke.

Det betyder, at vi hele tiden vil søge at skabe trivsel, medindflydelse og en god tone, fordi vi ved, at det har en positiv indvirkning på vores samarbejde. Ligeledes bestræber vi os på gennem engagement og samarbejde at skabe gode rammer og et moderne studie- og læringsmiljø for kursisterne.

Vi bestræber os på, at kursisterne gennem deres studieaktivitet oplever trivsel og arbejdsglæde, der vil være medvirkende til en øget gennemførsel.

Vi vil endvidere bestræbe os på, at vore øvrige samarbejdspartnere vil opleve VUC som en ambitiøs og seriøs organisation, der altid ønsker at skabe gode resultater.

 

Respekt

Vi finder det værdifuldt, at vi møder ethvert menneske med tillid og ligeværdighed som en nødvendig forudsætning for at kunne indgå i et respektfuldt samarbejde.

Det betyder, at vi på tværs i organisationen forventes at have tillid til hinanden og udvise lydhørhed overfor hinanden. En åben kommunikation er grundlaget for, at alle medarbejdere arbejder indenfor aftalte rammer og har et medansvar for, at VUC Syd lever op til sin målsætning.

Gennem en anerkendende tilgang håber vi, at kursister og samarbejdspartnere vil opleve ”at de bliver taget alvorligt” og erfare, at VUC i et respektfuldt møde med den enkelte medvirker til at skabe et fundament for faglig og personlig udvikling.

 

Faglighed

Vi finder det værdifuldt, at vi udnytter vores ressourcer og kompetencer samt udviser faglig stolthed i hverdagen.

Det betyder, at vi vil muliggøre videndeling og evalueringer for dermed hele tiden at udvikle og tilpasse vores processer og aktiviteter.

En høj faglighed hos alle medarbejdere er medvirkende til, at VUC Syd på bedste vis kan opfylde de eksisterende voksenuddannelsesbehov. Derfor vil opkvalificering af medarbejderne prioriteres højt.

De ansatte vil repræsentere institutionen i mange forskellige sammenhænge og virke som ambassadører for VUC Syd. Vi vil gerne opleves som yderst kompetente i de mange forhold, der vedrører voksenuddannelse og være kendte for at være en institution, der seriøst tilbyder almen voksenuddannelse.