Det skal du vide om den 2-årige hf

fremtiden er din

Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser foreskriver, at du skal vide nedenstående, inden du træffer valg om, at du vil læse hf. Er du i tvivl om noget, så kontakt vores vejledning (Book tid her).

Uddannelsens struktur

Den 2-årige hf er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig ny viden inden for flere fagområder.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau.

Vi lægger vægt på, at du ikke bare får viden om de fag, du tager, men at du også lærer at bruge din viden i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse.

Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb.

Optagelsesregler

For at blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 9. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en hf-uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf-uddannelse, skal du i 9. klasse opfylde følgende:

 • Opnå 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi
 • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (fx tysk eller fransk)
 • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse (via www.optagelse.dk senest 1. marts)

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Andre veje til den 2-årige hf
Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, kan du opnå krav på optagelse på den 2-årige hf ved at opnå mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra de bundne prøvefag fra folkeskolens afgangseksamen.

Prøvefag i 9. og 10. klasse:
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på www.uvm.dk

For at blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en hf-uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf-uddannelse, skal du i 10. klasse opfylde følgende:

 • Opnå mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

 • have fulgt undervisningen og aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver
 • have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse efter 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasse
 • have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse.
 • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse (via www.optagelse.dk senest 1. marts)

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Andre veje til hf
Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat, men får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, kan du komme direkte på den 2-årige hf.

Hvis du ønsker optagelse på den 2-årige hf efter 10. klasse, men ikke bliver vurderet uddannelsesparat og heller ikke får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på den 2-årige hf gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Videreuddannelse og overbygningsmuligheder

Den 2-årige hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse:

Den 2-årige hf-eksamen uden overbygning giver dig mulighed for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i visse fag. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser på UG.dk.

Den 2-årige hf-eksamen med overbygning (supplerende fag) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser.

Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger på den 2-årige hf, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på den 2-årige hf, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Hvis du har den 2-årige hf-eksamen uden overbygning, har du også mulighed for tage supplerende fag som gymnasial supplering.

Praktikforløb

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den 2-årige hf-eksamen forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Du skal mindst have tre projekt- og praktikforløb, hvor du bl.a. får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med det studieområde, du forestiller dig at videreuddanne dig indenfor.

Eksamen, prøver, evaluering

Den 2-årige hf-eksamen adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. I stedet får du feedback på din indsats og løbende evalueringer af dit faglige standpunkt. Du afslutter med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener.

Dertil kommer større skriftlig opgave, SSO, i fjerde semester.

Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.