Pædagogpakken

fremtiden er din

Vil du være pædagog?
Med denne pakke af hf-enkeltfag kan du kvalificere dig til optagelse på professionsbacheloruddannelsen til pædagog.

Korte fakta om hf fagpakke - pædagog

Obligatoriske fag i hf-fagpakken

Dansk A 
Engelsk B
Samfundsfag C

samt et valgfag på C-niveau (vi anbefaler psykologi C eller religion C)

Skemaer for 2017 / 2018

pigeifront.jpg
B57O7153.jpg
B57O7028.jpg

Ansøgning og tilmelding

Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

De enkelte fagpakker består af hf enkeltfag og vil blive oprettet og gennemført, såfremt der er nok kursister tilmeldt.

Det formelle optagelseskrav til hf enkeltfag er, at du som minimum har dansk på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasses udvidede niveau. Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve, mindst dansk som 2.sprog eller studieprøven/danskprøve 2. Derudover skal du have gennemført 10. klasse i matematik og engelsk eller have tilsvarende kvalifikationer og et andet fremmedsprog (tysk eller fransk) samt fysik/kemi på 9.
Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og optagelse sker efter en konkret, individuel vurdering.