Socialrådgiver­pakken

Bliv klar til socialrådgiveruddannelsen på kun ét år.
Med denne pakke af hf-enkeltfag kan du kvalificere dig til optagelse på professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver.

Du tager fire hf-enkeltfag, hvorefter du kan søge ind på uddannelsen til socialrådgiver. Du kan læse mere om den videre uddannelse til socialrådgiver her på UC SYDs hjemmeside: Socialrådgiver.

Fjernundervisning på socialrådgiverpakken

Du har også mulighed for at tage socialrådgiverpakken som fjernundervisning eller e-læring. Det kan være noget for dig, der har brug for fleksibilitet, fordi du har børn, arbejde ved siden af eller noget helt tredje.

Du kan også vælge at kombinere de to muligheder, så du også tager nogle fag på en af vores afdelinger i Haderslev, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa.

Korte fakta om hf-forløb - socialrådgiver

SKEMAER professionspakker på hf

Hf elev 4.jpg
Hf elev 3.jpg

Ansøgning og tilmelding

Tilmelding sker hos vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

De korte målrettede hf-forløb består af hf-enkeltfag og vil blive oprettet og gennemført, hvis der er nok kursister tilmeldt.

Det formelle optagelseskrav til hf-enkeltfag er, at du som minimum har dansk på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasses udvidede niveau. Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve, mindst dansk som andetsprog eller studieprøven/danskprøve 2. Derudover skal du have gennemført 10. klasse i matematik og engelsk eller have tilsvarende kvalifikationer og et andet fremmedsprog (tysk eller fransk) samt fysik/kemi på 9.
Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og optagelse sker efter en konkret, individuel vurdering.