Bliv klar til uddannelse

fremtiden er din

VUC Syd er for alle - uanset niveau

Det kan være svært at vide, hvor stærk du er i hvilke fag. Men uanset, hvor god du er, så kan VUC Syd hjælpe og gøre dig klar til at komme videre med en erhvervsuddannelse eller med hf eller i job.


Er du usikker på dit nuværende niveau, og hvor du skal starte, kan vi hjælpe med det. Sammen lægger vi en plan for din vej videre. 


Du kan afslutte fag med prøve både vinter og sommer. 


Avu udbydes med niveauerne Basis, G, F, E og D i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, samt som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.


Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget på almen voksenuddannelse. Er du under 25 år, har du enkelte muligheder for at blive optaget på almenvoksenuddannelse (9.-10.-klasse). Læs mere her.


Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding

Fleksibel undervisning på 9./10.-klasse for voksne

Du kan vælge at tage avu som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På et kombinationsforløb foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger med fysisk fremmøde.

Hvordan er det at gå på VUC Syd?

UDDANNELSE på DAGPENGE

Er du på dagpenge, kan du også tage almen voksenuddannelse efter gældende regler. Det er en god ide at tale med dine a-kasse om det også.

Ønsker du en almen forberedelseseksamen?

Vil du have retskrav på at blive optaget på 2-årigt hf, skal du tage fagene (links fører til ug.dk):

Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D

Engelsk niveau D

Matematik niveau D

Naturvidenskab G eller D

Et fag på niveau G eller D: historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

SKEMAER FOR almen voksenuddannelse

Ovenfor kan du se skemaerne for almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) på holdene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa - med forbehold for ændringer. 

Vær opmærksom på, at der kan være flere lektioner end angivet i skemaet - de vil i så fald foregå som virtuel undervisning. Vejlederen vil oplyse dig herom ved tilmelding.

Rita Kragh

Lærerne er gevaldigt hjælpsomme med at løse de problemer, der nu er, siger Rita.

Rita Kragh

Mikkel Rostock Clemmensen

- Jeg kan godt lide, at lærerne har tid til mig. De er gode til at hjælpe og sætter sig gerne ned og forklarer, hvad opgaven egentlig går ud på. Men det bedste ved VUC Syd er helt klart, at du får et fællesskab i klassen. Du kan spørge alle om hjælp, og så hygger vi og har det sjovt sammen, siger Mikkel.

Mikkel Rostock Clemmensen

Værd at vide om almen voksenuddannelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

  Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.

  Spørg i vejledningen.

 • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

  Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

 • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

 • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

  Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.

  DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU

  Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

  ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):

  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
  • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 
   • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
   • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

  ... eller særligt for FVU og OBU:

  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb

  Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så ring til VUC Syd på telefon 7361 3333.

 • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

  Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.

  Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.

  Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

 • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

  Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 

  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Hvordan får jeg hjælp af mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende.

  Tag fat i din lærer eller vejleder, hvis du har brug for at tale med en af vores mentorer.

  Mentorer på fjernundervisning:
  Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.

  Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

AVU elev 2.jpg
AVU aktiv.jpg
AVU - musik.jpg
AVU elev 1.jpg

Korte fakta

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Dansk- og matematikkundskaber svarende til 9. klasse. 

 • Varighed

  Et halvt eller et helt år - eller afhængig af fag og niveau

 • Mulighed for SU

  Ja

 • Tilmelding

  Kontakt en vejleder hos VUC Syd

 • Hvor kan jeg læse avu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt som fjernundervisning

 • Pris

  Deltagerbetaling. Det koster 140 eller 1380 kroner pr. fag. Du kan få tilskud til dækning af deltagerbetaling. Læs mere her: deltagerbetaling.

Ansøgning og tilmelding

Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund, og hvad det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.

Du får lagt et skema, og I aftaler, hvornår du starter samt hvornår du skal betale for dine fag.