Bliv klar til uddannelse

fremtiden er din

VUC Syd er for alle - uanset niveau

Det kan være svært at vide, hvor stærk du er i hvilke fag. Men uanset, hvor god du er, så kan VUC Syd hjælpe og gøre dig klar til at komme videre med en erhvervsuddannelse eller med hf eller i job.


Er du usikker på dit nuværende niveau, og hvor du skal starte, kan vi hjælpe med det. Sammen lægger vi en plan for din vej videre. 


Du kan afslutte fag med prøve både vinter og sommer. 


Avu udbydes med niveauerne Basis, G, F, E og D i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, samt som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdeling i Haderslev, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.


Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget på almen voksenuddannelse. Er du under 25 år, har du enkelte muligheder for at blive optaget på almenvoksenuddannelse (9.-10.-klasse). Læs mere her.


Du er velkommen til at kontakte os på chatten på hjemmesiden, hvis du vil vide mere. Book en tid, hvis du overvejer at tilmelde dig.

Fleksibel undervisning på 9./10.-klasse for voksne

Du kan vælge at tage avu som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På et kombinationsforløb foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger med fysisk fremmøde.

Hvordan er det at gå på VUC Syd?

UDDANNELSE på DAGPENGE

Er du på dagpenge, kan du også tage almen voksenuddannelse efter gældende regler. Det er en god ide at tale med dine a-kasse om det også.

Ønsker du en almen forberedelseseksamen?

Vil du have retskrav på at blive optaget på 2-årigt hf, skal du tage fagene:

Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D

Engelsk niveau D

Matematik niveau D

Naturvidenskab G eller D

Et fag på niveau G eller D: historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

SKEMAER FOR almen voksenuddannelse

Ovenfor kan du se skemaerne for almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) på holdene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa - med forbehold for ændringer. 

Vær opmærksom på, at der kan være flere lektioner end angivet i skemaet - de vil i så fald foregå som virtuel undervisning. Vejlederen vil oplyse dig herom ved tilmelding.

Kursist Christina Dinesen

- Jeg kan godt lide tanken om, at vi har ansvar for egen læring. Samtidig er der hjælp at få på alle niveauer. Jeg bliver mødt i øjenhøjde. Lærerne er meget dygtige og klar til at hjælpe os én-til-én, når vi har behov for at få forklaret tingene en ekstra gang. Det er med til at give os succesoplevelser, og jeg kan lide at stå op om morgenen og tage i skole.

Kursist Christina Dinesen

Kursist Maria Brag

På min iPad har jeg alt i et. Jeg skal ikke slæbe på en masse bøger, og det hele virker meget mere overskueligt

Kursist Maria Brag

Kursist Jakob Nielsen

Jacob er fra starten begejstret for sin klasse: - Som det ser ud nu, så bliver det bare godt. Jeg håber, at alle bliver!

Kursist Jakob Nielsen

Værd at vide om almen voksenuddannelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

  Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.

  Spørg i vejledningen.

 • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

  Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

 • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

 • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

  Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.

  DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU

  Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

  ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):

  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
  • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 
   • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
   • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

  ... eller særligt for FVU og OBU:

  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb

  Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så tag fat i os på chatten.

 • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

  Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.

  Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.

  Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

 • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

  Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

 • Er der prøver eller evalueringer?

  Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 

  På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

  Eksamensdatoer

  Skriftlige prøver

  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.

  Prøveperioden på hf for vinterereksamen 2021/22 er: 1. december 2021 - 14. januar 2022. 

  Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra

  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2021/22 er: 6. december 2021 - 7. januar 2022. 

  Eksamensplanen på avu for sommereksamen 2022 offentliggøres senere.

  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.

  Mundtlige prøver

  De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 

  Større skriftlig opgave hf (SSO)

  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.
  • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.
  • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 

  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2021.
  • Skriveuge sso: 4. februar - 11. februar 2022.
  • Aflevering af sso: 11. februar 2022 klokken 14. 

  Du finder nærmere info om tilmelding til SSO på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Eksamensprojekt hf (EP)

  For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.
  • Skrivedage: 8.-12. november 2021
  • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.

  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 28. januar 2022.
  • Skrivedage: 25.-29. april 2022
  • Frist for aflevering: 29. april 2022 klokken 12.

  Du finder nærmere info om tilmelding til EP på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start

  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen) avu-prøver (almen voksenuddannelse) og fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)

  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

 • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.

  Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
  Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Vilkår for prøver

  Du er selv ansvarlig for at kende reglerne i de fag, som du skal til prøve i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om prøvegrundlag mv.

  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Dispensationer

  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til prøve, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC Syd opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vinterprøve og 15. marts for sommerprøver, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!

  Prøvebevis

  Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit prøve-/eksamensbevis.

  Datoer og -lokaler

  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.

  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøver (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.

  Fuldt avu-prøvebevis - Almen Forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.

  Sygeeksamen

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøve.

  Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og prøvenummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Mundtlig prøve

  De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår prøven er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler til prøve

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden prøven

  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 

  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.

  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.

  Hjælpemidler til fvu-prøver

  FVU dansk:

  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

  FVU matematik:

  Alle hjælpemidler er tilladte.

  For alle fag gælder:

  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 

  Prøveafvikling i storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Hvordan får jeg hjælp af mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende.

  Tag fat i din lærer eller vejleder, hvis du har brug for at tale med en af vores mentorer.

  Mentorer på fjernundervisning:
  Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.

  Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

AVU elev 2.jpg
AVU aktiv.jpg
AVU - musik.jpg
AVU elev 1.jpg

Korte fakta

 • Optagelseskrav

  Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Dansk- og matematikkundskaber svarende til 9. klasse. 

 • Varighed

  Et halvt eller et helt år - eller afhængig af fag og niveau

 • Mulighed for SU

  Ja

 • Tilmelding

  Kontakt en vejleder hos VUC Syd

 • Hvor kan jeg læse avu

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt som fjernundervisning

 • Pris

  Deltagerbetaling. Det koster 130 eller 1250 kroner pr. fag. Læs mere om deltagerbetaling

Ansøgning og tilmelding

Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund, og hvad det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.

Du får lagt et skema, og I aftaler, hvornår du starter samt hvornår du skal betale for dine fag.